Author


All posts by škola

EKOTOPFILM


V hoteli Tatra prebieha od 25.5. – 29.5. 2015 premietanie filmov EKOTOPFILM a ENVIROFILM. K divákom sa tak dostanú kvalitné dokumentárne filmy venované trvalo udržateľnému spôsobu života, ochrane životného prostredia, zmene v správaní sa človeka k prírode a v neposlednom rade technologickým a procesným inováciám, 
čítaj viac

Exkurzia vo firme PHOENIX


Dňa 22.5.2015 sa trieda VII.A zúčastnila exkurzie vo firme PHOENIX, ktorá je distribútorom liekov. Exkurziou žiakov sprevádzala p. Ľubica Kocianová, riaditeľka pobočky, ktorá nám ukázala celú prevádzku od privezenia liekov z celého sveta, ich kontrolu, uskladnenie a distribúciu do lekární. Na záver 
čítaj viac

Kresba roka 2015


Tohto školského roku sa naši žiaci prvého a druhého stupňa zapojili do výtvarnej súťaže Kresba roka 2015. V máji prebehlo vyhodnotenie kresieb a odovzdávanie cien, za našu školu získala 3. miesto Barborka Ferková zo VII.A a 1. miesto Ninka Masárová 
čítaj viac

1 .ročník “ O pohár Trnávky“ 2015


V máji 2015 sa na našej škole uskutočnili dve nádherné športové akcie. Zúčastnili sa ich žiaci nielen našej školy, ale aj žiaci 8 ružinovských škôl: 19.5. 2015 1 .ročník “ O pohár Trnávky“ sa súťažilo v atletických disciplínach /I.stupeň: žiaci 
čítaj viac

49.ročník biologickej olympiády v kategórii D


Dňa 14.5.2015 prebiehal na ZŠ Mierová 49.ročník biologickej olympiády v kategórii D (6.a7.ročník). Našu školu v teoreticko-praktickej časti úspešne reprezentovala Lea Komanderová zo VII.A, ktorá obsadila 3.miesto a Marek Šimun zo VII.B, ktorý obsadil 5.miesto a zároveň sa stal úspešným riešiteľom. Obidvom za vzornú 
čítaj viac

Malý princ A. de Saint-Exupéry


Všetci dospelí boli najprv deťmi. Ale máloktorý z nich sa na to pamätá. Dňa 6.mája sa žiaci V.B a VI.A triedy zúčastnili divadelného predstavenia Malý princ. Toto dielo, pôvodne venované deťom, sa stalo jedným z najznámejších diel francúzskej literatúry vo svete. Je o hľadaní 
čítaj viac

Ružinovský idol 2015


V máji sa dvaja žiaci našej školy zúčastnili 6. ročníka talentovej súťaže „Ružinovský idol“ v DK Ružinov, ktorú organizuje ZŠ Drieňová. Obaja boli veľmi úspešní: Ingrid Valková zo IV.B získala 1. miesto / v kategórii I.stupeň ZŠ / a Matúš Pisko 
čítaj viac

51.ročník krajského kola chemickej olympiády


Dňa 23.4.2015 sa v priestoroch  Prírodovedeckej fakulty UK konal 51.ročník krajského  kola chemickej olympiády. Našu školu a zároveň aj obvod BA II reprezentovala žiačka IX.A  Adriana  Kollerová. Aďka nesklamala a stala sa úspešnou riešiteľkou . Srdečne blahoželáme!!! Zodpovedná za akciu: 
čítaj viac

Návšteva výstavy Ľ. Štúra


15.4.2015 sa žiaci V.A a V.B triedy zúčastnili na Bratislavskom hrade výstavy Ľ. Štúra, ktorá je venovaná 200. výročiu jeho narodenia. Prezreli si expozíciu, ktorá na 19 tematických paneloch predstavuje jeho život a dielo. Súčasťou výstavy sú archívne zábery jeho rodného domu, 
čítaj viac

„ Hókus – pókus“ v priestoroch SOŠCH


V marci a apríli 2015  žiaci  VI.A a VI.B  triedy navštívili laboratórium firmy BASF  „ Hókus – pókus“ v priestoroch SOŠCH vo Vlčom hrdle.  Oboznámili sa s pojmami chromatografia, indikátory a hustota  vody. Každý pojem im vysvetlili asistenti  a žiaci si podľa  pripravených  návodov  urobili  jednoduché pokusy, 
čítaj viac