OZ Trnávka


Poukazovanie 2% z daní

Vážení rodičia a zamestnanci školy,

žiaľ pre chybu (nezverejnenú správu v obchodnom vestníku) bola zamietnutá registrácia OZ Trnávka na príjem 2%. V nasledujúcom roku už budeme opäť môcť prijímať 2% (správy vo vestníku sú zverejnené).

Dohodli sme však možnosť prispieť 2% prostredníctvom Občianskeho združenia rodičov a priateľov Materskej školy Piesočná 2, Bratislava. Na to, aby k nám mohli prísť poslané financie, je potrebné vo Vyhlásení o poukázaní podielu dane vyznačiť súhlas s poskytnutím údajov prijímateľovi a zaslať kópiu vyhlásenia oztrnavka@gmail.com prípadne riaditeľovi základnej školy zsvrutocka@zsvrutocka.sk

Detaily o OZ MŠ Piesočná ako aj odkaz na Vyhlásenie o poukázaní podielu dane:
https://www.mspiesocna.sk/2/

Ďakujeme
S úctou
OZ Trnávka