Darovanie 2% dane


Darujte nám 2% (3%) z Vašich daní

 

Milí naši rodičia a priatelia školy,

aj tento rok môžete poukázať 2% (3%) z dani z príjmov na činnosť a podporu Občianskeho združenia Trnávka, čím tieto prostriedky budú využité v prospech detí na jedinej ZŠ  v bratislavskej časti Trnávka.

Stačí ak poukážete 2% (3%) z dane (formou vyhlásenia, alebo priamo v daňovom priznaní) Občianskemu združeniu Trnávka. Všetky Vami poukázané čiastky budú použité len na potreby našej školy.

Ako postupovať:

A. fyzická osoba – zamestnanec

ktorý požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Požiadajte zamestnávateľa aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane. Táto suma musí byť minimálne 3 EUR.

4. Pozorne si prečítajte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (stiahni tu).

5. Vypíšte tlačivo Vyhlásenie, v ktorom poukážete 2% Občianske združenie Trnávka.

6. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

7. Poukázať 3% z dane môžu len fyzické osoby, ktoré majú potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít – tlačivo nájdete na stránke www.rozhodni.sk – v prípade že ste odpracovali min 40 hodín dobr. akt. a chcete poukázať 3% je toto potvrdenie povinnou prílohou Vyhlásenia alebo daňového priznania

Ďakujeme

Údaje o prijímateľovi:  

obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Trnávka

sídlo : Vrútocká 58, 821 04  Bratislava

právna forma : občianske združenie

IČO : 30796253

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 04. 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. (stačí poslať poštou).

B. fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z  príjmov fyzickej osoby-poukázať môžete aj menej ako 2%, musí byť však splnená podmienka minimálne 3 EUR pre prijímateľa.

2. V daňovom priznaní pre FO sú už uvedené kolónky na poukázanie 2%z dane v prospech

1 prijímateľa. Prosíme, vypíšte nasledovne:

 • IČO : 30796253
 • Právna forma : občianske združenie
 • Obchodné meno: Občianske združenie Trnávka
 • Ulica: Vrútocká
 • Číslo: 58
 • PSČ : 821 04
 • Obec: Bratislava

3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daň. priznania (zvyčajne do 31. 03. 2021) na Váš daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5. Poukázať 3% z dane môžu len fyzické osoby, ktoré majú potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít – tlačivo nájdete na stránke www.rozhodni.sk  – v prípade že ste odpracovali min 40 hodín dobr. akt. a chcete poukázať 3% je toto potvrdenie povinnou prílohou Vyhlásenia alebo daňového priznania

C. právnická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie

1. Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom. Ďakujeme, že ste si vybrali OZ Trnávka

2. V daňovom priznaní PO sú kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane. Prosíme, vypíšte ich nasledovne:

 • IČO : 30796253
 • Právna forma : občianske združenie
 • Obchodné meno: Občianske združenie Trnávka
 • Ulica: Vrútocká
 • Číslo: 58
 • PSČ : 821 04
 • Obec: Bratislava

3. Daňové priznanie doručte v lehote na Váš daňový úrad podľa sídla právnickej osoby.

 

Ďakujeme, že aj v roku 2020 pomôžete podporiť ZŠ Vrútocká.

 

Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.rozhodni.sk

 

Tlačivo VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ 2 % DANE (tu …)