Úspechy


Umelecké, športové, vedomostné súťaže a olympiády žiaci realizujú pod vedením skúsených pedagógov s umiestnením na popredných miestach alebo ako úspešní riešitelia v okresných kolách. Naše úspechy v predchádzajúcich školských rokoch:

Úspechy žiakov v školskom roku 2017/2018

Názov súťaže / predmetovej olympiády Meno a priezvisko žiaka Ročník
OK Biologická olympiáda – kategória D Nina Marčeková 7.
OK Dejepisná  olympiáda- kategória D Marko Levčík 8.
OK Dejepisná  olympiáda- kategória F Barbora Herdová 6.
Celoslovenská výtvarná súťaž Tajomstvo stromu Jakub Kvasnica 2.
Ruža – kráľovná kvetov Denisa Bachratá 9.
OK Hviezdoslavov Kubín Jakub Melicher 4.
Návraty poézie Andreja Sládkoviča Jakub Melicher 4.
Štafety Pavla Safka Denisa Bachratá, Adela Ďurmeková, Samuel Piteľka, Wiliam Veselík 8. a 9.
Ružinovský idol Klára Kerešová 7. ročník
Ružinovský idol Jakub Melicher 4. ročník

 

Ďalšie  úspechy:

 

OK Biologická olympiáda –   úspešní riešitelia –William Rim – 7.ročník, Patrik Hubka -9.ročník

 

OK Chemická olympiáda –  úspešní riešitelia- Elena Viková, Erik Kolesár, Karin Švorcová – 9.ročník

 

OK Dejepisná olympiáda – úspešný riešiteľ – William Rim – 7.ročník

 

Krajské kolo –  Dejepisná olympiáda- úspešný riešiteľ- Marko Levčík- 8. roč.

 

Celoslovenská výtvarná súťaž Tajomstvo stromu – uznanie poroty – Monika Jaseňáková – 2.ročník

 

OK Matematická  olympiáda – úspešní riešitelia: Ema Melicherová – 5. ročník, Adam Hnatič, Dominik Kiko, Maxim Rozdilský – 6.ročník

 

OK Pytagoriády – úspešní riešitelia – Viliam Pavlík – 3.ročník, Sára Bednáriková – 5.ročník, Maxim Rozdilský – 6.ročník

 

Turnaj O pohár Trnávky – atletika-1. stupeň -2.  miesto

futbal-   2. stupeň- 3. miesto

 

Regionálne kolo Biblickej olympiády (evanjelické náboženstvo) – úspešný riešiteľ – Samuel Trusik – 8.ročník

 

Úspechy v školskom roku 2015/2016

 

II. ročník – Atletický turnaj o „pohár Trnávky“ 2016

Výsledková listina družstiev
Poradie Družstvo
1. ZŠ Nevädzová – červené družstvo
2. ZŠ Vrútocká – červené družstvo
3. ZŠ Vrútocká – modré družstvo
4. ZŠ Nevädzová – modré družstvo

Výsledková listina víťaza o „pohár Trnávky“ 2016

Poradie Škola
1. ZŠ Nevädzová

Konečné poradie – Futbal mladší žiaci

 

Poradie Škola
1. ZŠ Drieňová
2. ZŠ Vrútocká
3. ZŠ Nevädzová
4. ZŠ Kuliškova
5. ZŠ Mierová
6. ZŠ Borodáčova
7. ZŠ Ružová dolina

Konečné poradie – Futbal starší žiaci

 

Poradie Škola
1. ZŠ Ostredková
2. ZŠ Vrútocká
3. ZŠ Nevädzová
4. ZŠ Drieňová
5. ZŠ Ružová dolina

Atletika 2016

 

Úspechy v školskom roku 2015/2016

Názov súťaže / predmetovej olympiády Meno a priezvisko žiaka Ročník
Okresné kolo (OK) -Európa v škole Karin Švorcová 7.
OK Biologická olympiáda- kateg. C Tomáš Hrubý 9.
OK Biologická olympiáda- kateg. D Barbora Ferková 7.
OK Hviezdoslavov Kubín Ingrid Valková 5.
Bratisl. kolo -Návraty poézie A. Sládkoviča Jakub Melicher 2.
OK futbal -Mc Donald Cup Mladší žiaci – 1. stupeň 3.
Bratisl. kolo -Návraty poézie A. Sládkoviča Ema Melicherová 3.
Ružinovská športová liga vo futbale Starší žiaci 8.-9.
Ružinovská športová liga vo futbale Mladší žiaci 5.-6.
Ružinovská liga vo vybíjanej Mladšie žiačky 5.-7.
Liga    RŠK florbal Starší žiaci 9.

 

 

Ďalšie  úspechy:

OK Chemická olympiáda – úspešní riešitelia -Maxim Herda, Tomáš Hrubý  – 9. roč.

OK Biologická olympiáda –  úspešný riešiteľ- Peter Belašic – 9. r., Pavol Murko – 7. roč.

OK Pytagoriáda – úspešní riešitelia: Daniela Pilková – 5. roč., Peter Murko – 7. roč. Pavo Ruža, Adina Šturcová – 4. roč.

OK Matemat. olympiády – úspešní riešitelia:  Miriam Mesárošová – 5. roč., Maxim Herda, Tomáš Hrubý – 9. roč.

Medziškolská súťaž v Scrabble –  Lea Komanderová – 8. roč. – 2. miesto, Barbora Ferková – 7. roč. – 3. miesto

Turnaj O pohár Trnávky :

atletika -1. stupeň -2., 3.  miesto

futbal –  mladší žiaci – 2. stupeň- 2. miesto

Celoslovenská súťaž Maksík – 10 úspešných riešiteľov – 1. stupeň

Celoslovenská súťaž Maks i Frajer – 2. stupeň – Diana Pilková – 5. roč.- víťazka

Výtvarná súťaž Maľovačky – CVČ – 4 ocenení žiaci primátorom Bratislavy – 4. roč.

 

Úspechy v školskom roku 2014/2015

Priezvisko a meno žiaka, trieda Súťaž Umiestnenie
1. Ostrihoňová Natália, V.A Hviezdoslavov Kubín Školské kolo, II.kat., próza – 1.miesto
2. Haulíková Hana, IV. Hviezdoslavov Kubín Školské kolo, II.kat., próza – 2.miesto
3. Rim William, IV. Hviezdoslavov Kubín Školské kolo, II.kat., próza – 2.miesto
4. Ferková Barbora,VI.A Hviezdoslavov Kubín Školské kolo, II.kat., próza – 3.miesto
5. Bočkayová Sophie, V.B Hviezdoslavov Kubín Školské kolo, II.kat., poézia – 1.miesto
6. Širka Dávid, V.B Hviezdoslavov Kubín Školské kolo, II.kat., poézia – 2.miesto
7. Matejková Nicole, IV. Hviezdoslavov Kubín Školské kolo, II.kat., poézia – 2.miesto
8. Kiko Martin, IV. Hviezdoslavov Kubín Školské kolo, II.kat., poézia – 3.miesto
9. Šouc Oliver, VII.B Hviezdoslavov Kubín Školské kolo, III.kat., próza – 1.miesto
10. Gubančoková Dominika, VIII.A Hviezdoslavov Kubín Školské kolo, III.kat., próza – 2.miesto
11. Belašic Peter, VIII.A Hviezdoslavov Kubín Školské kolo, III.kat., poézia – 1.miesto
12. Komanderová Lea, VII.A Hviezdoslavov Kubín Školské kolo, III.kat., poézia – 2.miesto
13. Bihariová Bianka, VIII.A Hviezdoslavov Kubín Školské kolo, III.kat., poézia – 2.miesto
13. Doan Linda, IX.B Hviezdoslavov Kubín Školské kolo, III.kat., poézia – 3.miesto
14. Valková Ingrid, IV.B Ružinovský idol 1.miesto v kat. I.st. ZŠ
15 Pisko Matúš, VIII.A Ružinovský idol 2.miesto v kat.II.st. ZŠ
16. Ferková Barbora Božidara, VI.A Výtv.súťaž

Kresba roka

3.miesto
17. Masárová Nina, III.B Výtv.súťaž

Kresba roka

1.miesto
18. Gajdošová Zoja, III.B Výtv.súťaž

Kresba roka

Špeciálna cena Kultus
19. Komanderová Lea, VII.A Dejepisná olympiáda Okr.kolo, kateg.E, 2.miesto
20. Komanderová Lea, VII.A Biologická olympiáda Okr.kolo, kateg.D, 3.miesto
21. Šimun Marek, VII.B Biologická olympiáda Okr.kolo, kateg.D, 3.miesto
22. Kollerová Adriana, IX.A Biologická olympiáda Okr.kolo, kateg.C, 3.miesto
23. Kolesárová Jana, IX.A Biologická olympiáda Okr.kolo, kateg.C, úspešná riešiteľka
24. Kollerová Adriana, IX.A Chemická olympiáda Obv.kolo, kateg.D, 4.miesto
25. Kolesárová Jana, IX.A Chemická olympiáda Obv.kolo, kateg.D, úspešná riešiteľka
26. Ali Denis, IX.B Chemická olympiáda Obv.kolo, kateg.D, úspešný riešiteľ
27. Kollerová Adriana, IX.A Chemická olympiáda Krajské kolo, kateg.D, úspešná riešiteľka
28. Herdová Barbora, III.A Pytagoriáda – obv.kolo úspešná riešiteľka
29. Domoráková Emma, III.A Pytagoriáda – obv.kolo úspešná riešiteľka
30. Gerec Adam, III.A Pytagoriáda – obv.kolo úspešný riešiteľ
31. Vlnieška Adam, III.A Pytagoriáda – obv.kolo úspešný riešiteľ
32. Benko Martin, III.B Pytagoriáda – obv.kolo úspešný riešiteľ
33. Pilková Daniela, IV.B Pytagoriáda – obv.kolo úspešná riešiteľka
34. Lettrich Filip, V.B Pytagoriáda – obv.kolo úspešný riešiteľ
35. Husár Filip, V.B Pytagoriáda – obv.kolo úspešný riešiteľ
36. Murko Pavol, VI.A Pytagoriáda – obv.kolo úspešný riešiteľ
37. Michalíková Hanka, I.B Medzinár. matemat. súťaž Klokanko, Klokan šampiónka
38. Wachbergerová Diana, I.B Medzinár. matemat. súťaž Klokanko, Klokan šampiónka
39. Ali Denis, IX.B Fyzikálny korešpondenčný seminár UFO úspešný riešiteľ
40. Baláž Ladislav, VII.B ENVIROTÁZNIKY – celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov II.stupňa ZŠ venovaná problematike životného prostredia – doprave. 11.miesto a úspešný riešiteľ
41. Zhuo Jin, IV.A Celoštátna on – line informatická súťaž – iBOBOR kategória  Bobrík úspešný riešiteľ
42. Giertl Daniel Patrick, VI.B

Mravúchová Michaela, VII.B

Murko Peter, VI.B

Polakovič Denis, VII.A

Šouc Oliver, VII.B

Kolesár Erik, VI.B

Lettrich Filip, V.B

Lipták Jaroslav, V.A

Celoštátna on – line informatická súťaž – iBOBOR kategória  Benjamín  

 

 

úspešní riešitelia

43. Kollerová Adriana, IX.A

Širková Viktória, VIII.A

Herda Maximilián, VIII.A

Pisko Matúš, VIII.A

Sýkora Samuel, VIII.A

Achim Sebastián, VIII.A

Dudič Peter, VIII.A

Hulanská Chiara, VIII.A

Zifčáková Viktória, VIII.A

Ferenčík Ondrej, VIII.A

Hrubý Tomáš, VIII.A

Celoštátna on – line informatická súťaž – iBOBOR kategória  Kadet  

 

 

 

 

úspešní riešitelia

43. Kolesárová Jana, IX.A Majstrovstvá obvodu v šachu 1.miesto
44. Kollerová Adriana, IX.A Majstrovstvá obvodu v šachu 2.miesto
45. Mladšie žiačky, 5.-7.roč. Ružinovská liga – vybíjaná 3.miesto
46. Starší žiaci, II.stupeň Ružinovská liga – futbal 2.miesto
47. Mladší žiaci, 5. A 6.roč. Ružinovský športový klub-liga – futbal 3.miesto
48. Starší žiaci, 9.roč. Ružinovský športový klub-liga – florbal 2.miesto
49. II.A, III.A Domino cup 1.miesto
50. Mladší žiaci, 5.-7.roč. Ružinovský športový klub-liga – florbal 3.miesto
51. Mladší žiaci, 5.-7.roč. O pohár Trnávky – futbal 2.miesto
52. Družstvá O pohár Trnávky- atletika 2.miesto
53. ZŠ Vrútocká Pohár Trnávky 1.miesto

 

Úspechy žiakov v školskom roku 2013/14

Priezvisko a meno žiaka, trieda Súťaž Umiestnenie
1. Trang Nguyen Quynn  VIII.A Super trieda Aktívna spolupráca
2. Kolesárová Janka VIII.A Super trieda Aktívna spolupráca
3. Pilková Dianka  I.B Ružinovský idol 2.miesto
4. Pisko Matúš  VII.B Ružinovský idol 2.miesto
5. Pilková Dianka  I.B Výt.súťaž            “Maľovačky“ 1.miesto
6. Cisár Samuel I.B Výt.súťaž            “Maľovačky“ 1.miesto
7. Murko Peter  5.B Pytagoriáda Úspešná reprezentácia
8. Trang Nguyen Quynn  VIII.A Pytagoriáda Úspešná reprezentácia, 3.miesto v OK CHO
9. Polák  Ondrej  IX.A Chemická Olympiáda Obvodné kolo – 3.miestoKrajské kolo – 9.miesto – úspešný riešiteľ
10. Pilipová Viktória    IX.A Chemická Olympiáda úspešný riešiteľ
11. Bánska Barbora  IX.A Chemická Olympiáda úspešný riešiteľ
12. Sýkora Samuel    VII.B Biologická olympiáda Kategória D – 1.miesto
13. Belašic  Peter VII.B Biologická olympiáda, projektová časť Kategória D – úspešný riešiteľ
14. Hrubý Tomáš VII.A Biologická olympiáda, teoreticko – praktická časť Kategória D – úspešný riešiteľ
15. Fuleová Patrícia VIII.A Biologická olympiáda, projektová časť Kategória C – 3.miesto
16. Pilipová Viktória  IX.A Biologická olympiáda, teoreticko – praktická časť Kategória C – úspešný riešiteľ
17. Andrésová Andrea IX.A Biologická olympiáda, teoreticko – praktická časť Kategória C – úspešný riešiteľ
18. Belašic  Peter  VII.B Dejepisná olympiáda Okresné kolo – 3.miesto
19. Bánska Barbora  IX.A Dejepisná olympiáda Okresné kolo – 1.miesto
20. Biháriová Bianka   VII.A Európa v škole Okresné kolo – 1.miesto
21. Kriglerová Ema   VI.B Európa v škole Okresné kolo – 1.miesto
22. Širková Viktória  VII.B „Stromy a my“ Znojmo Úspešná reprezentácia
23. Belašic  Peter  VII.B Hviezdoslavov Kubín 1.miesto v Obvodnom kolePochvalné uznanie v Krajskom kole
24. Potocký Filip    IV.B Hviezdoslavov Kubín 1.miesto v Obvodnom kole3.miesto v Krajskom kole
25. Andrésová Andrea  IX.A Olympiáda zo SJ Úspešný riešiteľ
26. Murko Peter  V.B Pytagoriáda – obvodné kolo Úspešný riešiteľ
27. Nguyen  Katka  VIII.A Pytagoriáda – obvodné kolo Úspešný riešiteľ
28. Chylo Adam    VI.B Celoštátna on – line informatická sútaž – iBOBOR kategória Benjamín Úspešný riešiteľ
29. Giertl Daniel Patrik   V.B Benjamín Úspešný riešiteľ
30. Pisko Matúš  VII.B Benjamín Úspešný riešiteľ
31. Širková  Viktória VII.B Benjamín Úspešný riešiteľ
32. Murko Peter  V.B Benjamín Úspešný riešiteľ
33. Belašic  Peter VII.B Benjamín Úspešný riešiteľ
34. Potocký Jakub  IV.B Celoštátna on – line informatická sútaž – iBOBOR kategóriaBobrík Úspešný riešiteľ
35. Wachberger  Samuel   IV.B Bobrík Úspešný riešiteľ
36. Potocký Filip  IV.B Bobrík Úspešný riešiteľ
37. Kemp Filip  IV.B Bobrík Úspešný riešiteľ
38. Lipták  Jaroslav  IV.B Bobrík Úspešný riešiteľ
39. Rusnák  Richard  IV.B Bobrík Úspešný riešiteľ
40. Širka  Dávid IV.B Bobrík Úspešný riešiteľ
41. Vavreček  Tomáš IV.B Bobrík Úspešný riešiteľ