Úspechy


Umelecké, športové, vedomostné súťaže a olympiády žiaci realizujú pod vedením skúsených pedagógov s umiestnením na popredných miestach alebo ako úspešní riešitelia v okresných kolách. Naše úspechy v predchádzajúcich školských rokoch: