Rada školy


ČLENOVIA RADY ŠKOLY

Meno a priezvisko Zvolený / delegovaný za
Predseda rady školy Prebieha voľba – na nasledujúcom zasadnutí
Podpredseda rady školy Katarína Olíková rodič
Zapisovateľ Ing. Ivana Šišoláková pedagogický zam. školy
Členovia: Mgr. Alena Boledovičová pedagogický zam. školy
Ing. Monika Pružincová rodič
Zuzana Kriglerová rodič
Lenka Hostová rodič
Dávid Staruch poslanec miestneho zastupiteľstva
Ing. Peter Strapák poslanec miestneho zastupiteľstva
Mgr. et Mgr. Marek Machata poslanec miestneho zastupiteľstva
Miroslav Bilík poslanec miestneho zastupiteľstva