Rada školy


VOĽBY DO RADY ŠKOLY

Výsledky z doplňujúcich volieb do Rady školy pri ZŠ, Vrútocká 58, 821 04 Bratislava za rodičov žiakov školy z dňa 16. 09. 2021.

Do Rady školy pri ZŠ, Vrútocká 58, 821 04 Bratislava bol doplnený zvolením  kandidát s najvyšším počtom hlasov:

1. KRIGLEROVÁ, Zuzana – 204 hlasov
—————————————————-
2. FÖLDEŠ, Richard – 69 hlasov

 

V Bratislave, dňa 16. 9. 2021