Rada školy


VOĽBY DO RADY ŠKOLY

Výsledky z volieb do Rady školy pri ZŠ, Vrútocká 58, 821 04 Bratislava za rodičov žiakov školy z dňa 09. 09. 2020.

 

Do Rady školy pri ZŠ, Vrútocká 58, 821 04 Bratislava boli zvolení prví štyria kandidáti s najvyšším počtom hlasov:

 

1. Olíková Katarína – 122 hlasov
2. Pružincová Monika – 112 hlasov
3. Zvolenská Martina – 106 hlasov
4. Hostová Lenka – 87 hlasov
5. Polakovič Martin – 62 hlasov
6. Džuppová Silvia – 47 hlasov
7. Földeš Richard – 47 hlasov
8. Nagy Ladislav – 42 hlasov
9. Šimovičová Eva – 39 hlasov
10. Címer Peter – 35 hlasov
11. Hurbanová Barbora – 35 hlasov
12. Beláňová Benita – 23 hlasov
13. Ambrová Kristína – 22 hlasov
14. Kubiková Magdaléna – 19 hlasov
15. Belancová Katarína – 14 hlasov

 

V Bratislave, dňa 09. 09. 2020