Rada školy


ČLENOVIA RADY ŠKOLY

Meno a priezvisko Zvolený / delegovaný za
Predseda rady školy Mgr. Natália Verzalová nepedagogický  zam.
Podpredseda rady školy Katarína Olíková Rodič
Zapisovateľ Ing. Ivana Šišoláková pedagogický zam. školy
Členovia Mgr. Alena Boledovičová pedagogický zam. školy
Ing. Monika Pružincová rodič
Zuzana Kriglerová rodič
Lenka Hostová rodič
Silvia Pilková poslanec miestneho zastupiteľstva
Ing. Peter Strapák poslanec miestneho zastupiteľstva
Mgr. et Mgr. Marek Machata poslanec miestneho zastupiteľstva
Nikolaj Gečevský poslanec miestneho zastupiteľstva