Projekty


 

 

Vďaka spolupráce s našim Občianskym združením Trnávka sme získali ďalší grant od Nadačného fondu – Baumit v grantovom programe Tu sa nám páči, tu chcem žiť zameraný na envirovýchovu – podpora biodiverzity nášho okolia.

 

Schválený projekt v hodnote: 900 €

 

Sken článku z časopisu

 

Samotný projekt (pdf)