Projekty


PROJEKTY REALIZOVANÉ ZŠ VRÚTOCKÁ V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019

P.

č.

Názov projektu Krátka charakteristika projektu Časová realizácia Cieľová skupina  

Zodpovedný

pedagóg

 

 

1.

 

Zdravá škola

 

 

 

Zameraný na správnu životosprávu  a environmentálnu výchovu žiakov = správny režim dňa, protidrogovú prevenciu, ochranu prírody, života, starostlivosť o zdravie- Liga proti rakovine… Celý školský rok 2018/2019  

Žiaci 1. až 9. ročníka a zamestnanci

 

Boledovičová

 

2.

Správaj sa normálne

 

 

 

Zameraný na dopravné situácie cestnej premávky a správanie žiakov, chodcov Priebežne počas škol. roka 2018/2019 Žiaci

5. ročníka

Zlievská
 

3.

Póla radí deťom Zameraný na dopravnú výchovu v 1. ročníku 2. polrok škol. roka 2018/2019 Žiaci

1. ročníka

Santerová
 

4.

Kým nie je neskoro

 

 

 

Zameraný na drogovú problematiku a protidrogovú prevenciu žiakov Priebežne počas škol. roka 2018/2019 Žiaci

1.-9. ročníka

Beranová
 

 

5.

Červené stužky Zameraný na prevenciu proti AIDS Priebežne počas škol. roka 2018/2019 Žiaci 2. st. Srnka

Dzian

 

6.

Noc v knižnici

 

Zameraný na čítanie s porozumením a záujmové čítanie Celý  škol. rok 2018/2019 Žiaci

3. ročníka

Drahusová

Balážková

 

 

7.

Zbieram baterky

 

 

Zameraný na čistotu životného prostredia  a zber opotrebovaných batérií Priebežne počas škol. roka 2018/2019 Žiaci 1. až 9. ročníka Zlievská
 

8.

Žiacky parlament Zameraný na školské problémy a požiadavky žiakov Priebežne počas škol. roka 2018/2019 Žiaci 5.- 9. roč. Srnka
 

9.

Aktívne globálne školy

 

Zameraný na žiakov na riešenie lokálnych aj  celosvetových problémov- OZ Človek v ohrození Priebežne počas škol. roka 2018/2019 Žiaci 1. a

2. stupňa

Beranová
 

10.

e-testovanie Zameraný na skúšobné testovanie žiakov zo SJL a MAT 1.polrok 2018/2019 Žiaci 2. stupňa Srnka
 

11.

Spolupráca so SOŠ chemickou Zameraný na prípravu žiakov na chemickú olympiádu Priebežne počas škol. roka 2018/2019 Žiaci

2. stupňa

Šišoláková

 

 

12.

Spolupráca s jazyk. školou CLASS Zameraný na výučbu anglického jazyka v 1.,2.,3.roč.  konverzačným spôsobom s anglicky hovoriacimi lektormi Celý  škol. rok 2018/2019

 

Žiaci 1., 2., 3. roč. CLASS- p. Vienková
 

13.

Milujem dejepis Zameraný na celoročné aktivity ako doplnok učiva dejepisu Priebežne počas škol. roka 2018/2019 Žiaci

2. stupňa

Srnka
 

14.

Deutsch macht Spass – Nemčina je zábavná Zameraný na spoznávanie aj na vlastnej koži krajiny, ktorej jazyk sa učíme Priebežne počas škol. roka 2018/2019 Žiaci

2. stupňa

Ferková
 

15.

Škola, otvorená športu Zameraný na všeobecnú športovú prípravu viacerých športov Celý školský rok 2018/2019 Žiaci

1. stupňa

Križánek, Križánková

 

Santerová

 

16.

Spolupráca s PAN

VŠ  BA

Zameraný na prevenciu proti šikane a proforientáciu žiakov 8. a 9. roč. Priebežne počas škol. roka 2018/2019 Žiaci

2. stupňa

Pavlíková J.
 

17.

Spolupráca s MŠ Piesočná-

Deti čítajú deťom

Zameraný na celoročné aktivity žiakov našej školy a detí MŠ Piesočná, Zameraný na čítanie rozprávok v spolupráci s MŠ Piesočná Priebežne počas škol. roka 2018/2019 Žiaci

1. stupňa

Santerová,

Boledovičová

Finančne podporené projekty pre školu – financované zo zdrojov iných subjektov (formát pdf tu)

Projekty realizované školou – školský rok 2016/2017 tu

PROJEKT ANGLIČTINA V RUŽINOVE JE ZÁBAVNÁ! ALEBO LEARN WHEN YOU PLAY AND PLAY WHEN YOU LEARN.

V piatok 9.6.2017 dopoludnia sa v DK Ružinov opäť zabávalo po anglicky približne 280 ružinovských školákov.

Akciu „Angličtina v Ružinove je zábavná“ po prvýkrát zorganizovala Class jazyková škola sídliaca v Ružinove spolu s MČ Ružinov už minulý rok ako pilotný projekt. Cieľom je ukázať deťom, že učenie angličtiny nie je nuda a presvedčili sa o tom tretiaci a štvrtáci z ružinovských základných škôl aj tentokrát.

Keďže Class učí angličtinu už viac ako 15 rokov, prešlo im rukami mnoho detí aj dospelých. Pri deťoch je to často o prístupe a motivácii od učiteľa a práve tento projekt je zameraný na vytvorenie pozitívnej väzby k cudziemu jazyku.

A ako to teda prebiehalo?

V piatok okolo 8 ráno zaplavilo vestibul kultúrneho domu prvých 160 detí z troch ružinovských základných škôl. Program pre nich trval približne 2 hodiny, o 10.30 ich vystriedali deti z ďalších troch škôl.

Na rozohriatie si Class a ich lektori zaspievali spolu s deťmi táborovú pesničku v pohybe Roostasha a následne rozdelili deti na dve skupinky po 80. Prvá polovica sa zahriala v kvíze „Run like hell“, kde mali nielen porozumieť otázkam, ale aj správne odpovedať. Súťažili v skupinkách po 10, kde najlepšia z nich vyhrala putovný pohár Class jazykovej školy a hry Dobble s anglickými slovíčkami.

Druhá polovica tiež rozdelená do skupiniek po 10 prešla k jednotlivým lektorom, a tí už mali pre nich pripravené dve zábavné lekcie. Jedna bola zameraná na rozpoznávanie častí tela zvierat a druhá na slovesá súvisiace s pohybmi tela, ako napríklad pokrčiť plecami či prikývnuť. Lektori sa rozprávali s deťmi len po anglicky, mnohí sú rodení hovoriaci. Lekcie podporovali v deťoch súťaživého ducha a bolo vidieť, že sa im aktivity páčili. Všetci sa pekne prestriedali, aby si vyskúšali každú úlohu.

Pani učiteľkám sa tento projekt tiež pozdáva, prečítajte si ich spätnú väzbu:

„Priznám sa, zo začiatku sme mali trochu obavy, ako sa vášmu tímu podarí zabaviť deti na dve hodiny. Ale boli sme prijemne prekvapení, ako ste to zvládli.

Deťom sa aktivity s lektormi veľmi páčili a zaujali ich. Hodina bola pre mnohé z deti skvelou motiváciou, ktorá ich ďalej bude podporovať v učení a záujme o tento jazyk. Viaceré mi hlásili, že sa chcú prihlásiť do jazykových letných táborov.  

Mne osobne  sa veľmi páčila najmä druhá časť ukážkovej hodiny, kde si jednotlivé tímy rozdelili lektori medzi sebou.  Mali tak lepšiu možnosť komunikovať s jednotlivými žiakmi a aj deti sú zvyknuté fungovať v týchto menších skupinkách. Nemali zábrany a zvýšilo sa im sebavedomie, keď zistili, že dokážu relatívne bez problémov komunikovať s native speakermi a rozumejú im.“

Júlie Rázusova, ZŠ Medzilaborecká

„Ďakujeme v mene žiakov našej školy ZŠ Ostredková, že sme mali možnosť zúčastniť sa projektu, ktorý bol veľmi zábavný, výborne organizačne zvládnutý a zvlášť oceňujeme, že sa na nom podieľali aj lektori hovoriaci len anglicky.“

  1. Hrnčárová a B. Hašanová, ZŠ Ostredková

 

„Pedagógovia aj žiaci zo ZŠ Vrútocká sa chcú poďakovať za príjemné dopoludnie v DK Ružinov. Lektori jazykovej školy Class hravou formou mnohými zábavnými aktivitami predstavili ako prebieha ich vyučovanie. Našim žiakom i učiteľkám sa aktivity páčili a veríme, že ich motivovali k ďalšiemu štúdiu anglického jazyka na škole.“

Mgr. A. Boledovičová, Mgr. P. Kajošová, ZŠ Vrútocká

 

Autor: Libuša Wienková, Class jazyková škola