Pomôcky pre I. stupeň


Vážení rodičia,

Vaše dieťa bude navštevovať 1. a 2.4. ročník našej .

Pre jeho prácu v škole je potrebné zabezpečiť nasledovné pomôcky:

 

1. ročník TU

2. – 4. ročník TU