Iné informácie školy


INÉ INFORMÁCIE ŠKOLY – ZVEREJŇOVANIE FAKTÚR, ZMLÚV

2017

Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou nad 5000,- €

za obdobie október – december 2017 – IV.Q.

Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou nad 5000,- €

za obdobie júl – september 2017 – III.Q.

Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou nad 5000,- €

za obdobie apríl– jún 2017 – II.Q.

Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou nad 5000,- €

za obdobie január– marec 2017 – I.Q.

Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou nad 1000,- €

za obdobie január – marec 2017 – I.Q.

Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou nad 1000,- €

za obdobie apríl – jún 2017 – II.Q.

Kniha objednávok 2017

2016

Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou nad 1000,- €

za obdobie január – marec 2016 – I.Q.

Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou nad 1000,- €

za obdobie apríl – jún 2016 – II.Q.

Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou nad 1000,- €

za obdobie júl – september 2016 – III.Q.

Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou nad 1000,- €

za obdobie október – december 2016 – IV.Q.

Kniha objednávok 2016

 

2015

Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou nad 1000,- €

za obdobie január – marec 2015 – I.Q.

Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou nad 1000,- €

za obdobie apríl – jún 2015 – II.Q.

Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou nad 1000,- €

za obdobie júl – september 2015 – III.Q.

Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou nad 1000,- €

za obdobie október – december 2015 – IV.Q.

 

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zákona číslo 546/2010 Z.z.,ktorým sa dopĺňa zákon číslo 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

2014

Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou nad 1000,- €

za obdobie január – marec 2014 – I.Q.

Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou nad 1000,- €

za obdobie apríl – jún 2014 – II.Q.

Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou nad 1000,- €

za obdobie júl – september 2014 – III.Q.

 

 

V zmysle § 99, ods.1, zákona č. 95/2013 o verejnom obstarávaní, v znení neskorších predpisov, je verejný obstarávateľ povinný zverejniť raz štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky, identifikáciu úspešného uchádzača.

V priebehu vyššie uvedeného obdobia Základná škola Vrútocká 58, Bratislava, nerealizovala zákazky s nízkou cenou, ktorých hodnota je nad 1000,- eur.

Vypracovala: Viera Mertinyáková

V Bratislave 15.4.2014

2017

Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou nad 5000,- €

za obdobie október – december 2017 – IV.Q.

Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou nad 5000,- €

za obdobie júl – september 2017 – III.Q.

Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou nad 5000,- €

za obdobie apríl– jún 2017 – II.Q.

Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou nad 5000,- €

za obdobie január– marec 2017 – I.Q.

Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou nad 1000,- €

za obdobie január – marec 2017 – I.Q.

Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou nad 1000,- €

za obdobie apríl – jún 2017 – II.Q.

Kniha objednávok 2017

2016

Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou nad 1000,- €

za obdobie január – marec 2016 – I.Q.

Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou nad 1000,- €

za obdobie apríl – jún 2016 – II.Q.

Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou nad 1000,- €

za obdobie júl – september 2016 – III.Q.

Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou nad 1000,- €

za obdobie október – december 2016 – IV.Q.

Kniha objednávok 2016

 

2015

Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou nad 1000,- €

za obdobie január – marec 2015 – I.Q.

Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou nad 1000,- €

za obdobie apríl – jún 2015 – II.Q.

Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou nad 1000,- €

za obdobie júl – september 2015 – III.Q.

Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou nad 1000,- €

za obdobie október – december 2015 – IV.Q.

 

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zákona číslo 546/2010 Z.z.,ktorým sa dopĺňa zákon číslo 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

2014

Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou nad 1000,- €

za obdobie január – marec 2014 – I.Q.

Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou nad 1000,- €

za obdobie apríl – jún 2014 – II.Q.

Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou nad 1000,- €

za obdobie júl – september 2014 – III.Q.

 

 

V zmysle § 99, ods.1, zákona č. 95/2013 o verejnom obstarávaní, v znení neskorších predpisov, je verejný obstarávateľ povinný zverejniť raz štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky, identifikáciu úspešného uchádzača.

V priebehu vyššie uvedeného obdobia Základná škola Vrútocká 58, Bratislava, nerealizovala zákazky s nízkou cenou, ktorých hodnota je nad 1000,- eur.

Vypracovala: Viera Mertinyáková

V Bratislave 15.4.2014

PROTOKOLY 2016

PROTOKOL O ZVERENÍ NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU Č.14

PROTOKOL O ZVERENÍ NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU Č.15

 

VÝZVY

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY: “Výmena okien a exteriérových dverí ZŠ Vrútocká”(pdf 2155)

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY: “Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu – Revitalizácia športového areálu ZŠ Vrútocká” – TERMÍN DO 18.2.2013 (pdf 1045)

 

KNIHY FAKTÚR

KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2017

KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2016

KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2015

KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014

KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2013

KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2012

 

FAKTÚRY 2013

faktúra ZŠ Vrútocká búracie práce skleníka, likvidácia krovín, oplotenia, presun antuky (pdf 282 kB)          (objednávka)

 

FAKTÚRY 2012

faktúry ZŠ Vrútocká máj – december 2012 (pdf 1421 kB)

 

FAKTÚRY 2011

faktúry ZŠ Vrútocká november 2011 (pdf 1238 kB)

faktúry ZŠ Vrútocká august – október 2011 (pdf 1007 kB)

faktúry ZŠ Vrútocká júl 2011 (pdf 229 kB)

faktúry ZŠ Vrútocká jún 2011 (pdf 988 kB)

faktúry ZŠ Vrútocká január – máj 2011 (pdf 2768 kB)

 

ZMLUVY 2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny

ZMLUVA O DIELO SANÁCIA MURIVA SUTERÉN

 

ZMLUVY 2016

Dodatok k zmluve o dodávke el. energie

RÁMCOVÁ  ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ÚDRŽBE A PREVÁDZKOVANÍ ŠPORTOVÉHO AREÁLU

 

ZMLUVY 2015

Zmluva o združenej dodávke elektriny Ružinov 2016

Príloha č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny

Zmluva o dielo ELINSS s.r.o.

Výkaz výmer  k zmluve o dielo ELINSS s.r.o.

Harmonogram ELINSS s.r.o.

 

ZMLUVY 2014

Nájomná zmluva o nájme a prenájme nebytových priestorov SZUŠ ART Pegas

Poistná zmluva Allianz

 

ZMLUVY 2013

Zmluva o servise a poskytnutí zodpovednej osoby v zmysle par. 27 zákona č. 122/2013 Z.z. s fi BESONE, s.r.o.

“Zmluva o dodávke elektriny ZŠ Vrútocká“ – 7.10.2013 (pdf 90 kB)

Zmluva o dielo – “Revitalizácia športového areálu ZŠ Vrútocká“ – 7.10.2013 (pdf 155 kB)

dodatok č. 1 k zmluve – “Revitalizácia športového areálu ZŠ Vrútocká“ (pdf 82 kB)

zmluva o dielo – “Výmena okien a exterierových dverí na Základnej škole Vrútocká“ – 5.6.2013 (pdf 146 kB)

Výzva na predloženie cenovej ponuky na výmenu okien a exteriérových dverí na ZŠ Vrútocká

vypracovanie projektovej dokumentácie “Revitalizácia športového areálu ZŠ Vrútocká” –  26.3.2013 (pdf 1729 kB)

darovacia zmluva – súkr. ZŠ Vihorlatská – 14.1.2013 (pdf 79 kB)

kúpna zmluva s Róbert Gerec CORTEC – 7.1.2013 (pdf 3588 kB)

dodatok č. 2 k zmluve o dodávke plynu objekt Vrútocká 58 (pdf 284 kB)

dodatok č. 2 k zmluve o dodávke plynu objekt Vietnamská 13 (pdf 289 kB)

 

ZMLUVY 2012

darovacia zmluva – súkr. ZŠ Vihorlatská – 24.5.2012 (pdf 86 kB)

kúpna zmluva r. 2012 (pdf 3742 kB)

 

ZMLUVY 2011

darovacia zmluva 1238/2011  (pdf 772 kB)

darovacia zmluva 1239/2011 (pdf 808 kB)