Zamestnanci školy


Kvalitné vzdelávanie žiakov realizujú kvalifikovaní pedagógovia, ktorí si neustále zvyšujú svoju odbornosť formou školení, seminárov, priebežným vzdelávaním.
Vedenie školy:

Mgr. Lukáš Srnka

riaditeľ školy

 

 

zsvrutocka@zsvrutocka.sk

Mgr. Jana Čerešňová

zástupkyňa riaditeľa školy pre I. stupeň

 

j.ceresnova@zsvrutocka.sk

Mgr. Nikola Murčová

zástupkyňa riaditeľa školy pre II. stupeň

 

n.murcova@zsvrutocka.sk

Pedagogickí zamestnanci:

I. stupeň:

1.A – Mgr. Daniela Bošková

1.B – Mgr. Dominika Šedivá

1.C – Mgr. Jana Ďurišová

 

2.A – Mgr. Lýdia Drahusová

2.B – PaedDr. Darina Balážková

2.C – Mgr. Dada Bielko

 

3.A – Mgr. Eva Glasová

3.B – Mgr. Iveta Viglašová

3.C – Mgr. Anna Khymynets

 

4.A – Mgr. Martin Molčan

4.B – Mgr. Alena Boledovičová

4.C – Mgr. Jana Ďurišová

II. stupeň:

5.A – Mgr. Zuzana Kanisová

5.B – Mgr. Veronika Kytová

5.C – Mgr. Beáta Lešová

 

6.A – Ing. Ivana Šišoláková

6.B – Mgr. Veronika Matejová

 

7.A – Mgr. Iveta Ferková

 

8.A – PaedDr. Andrea Hančinová

8.B – PaedDr. Marta Balážová

 

9.A – Mgr. Monika Polat Rybanská

Netriedni učitelia:

Mgr. Dagmar Kovářová – anglický jazyk

Mgr. Dáša Vargová – anglický jazyk

Mgr. Helena Skovajsová – telesná výchova

Mgr. Barbora Gorecká – výchovy

Mgr. Renáta Tvarůžková – náboženská výchova

Školský klub detí:

Monika Penevová

Dana Čopíková

Katarína Vasilová

Mgr. Sidónia Vӧrӧšová

Ing. Mária Baláková

Mgr. Dominika Šedivá

Romana Kráľová

Petra Makišová

Ostatní zamestnanci:

Mgr. Natália Verzalová – ekonómka školy

Mária Božíková – asistentka riaditeľa

Denisa Laurincová – informátorka

Peter Huťa – školník

Libuše Valterová – upratovačka

Stanislava Šaraiová – upratovačka

Róbert Lešo – upratovač

Juraj Borbély – upratovač

Školská jedáleň:

Veronika Šarmírová – vedúca jedálne

Alžbeta Lengyelová – kuchárka

Helena Tatárová – kuchárka

Viera Foksová – kuchárka

Janette Červenková – kuchárka

Katarína Roninová – kuchárka

Školský podporný tím:

Pre žiakov s problémami správania a poruchami učenia, pre žiakov vyžadujúcich špeciálnu a psychologickú starostlivosť máme školského psychológa a školského špeciálneho pedagóga. Školský výchovný poradca a koordinátor drogovej prevencie svojimi odbornými vedomosťami, skúsenosťami a dôsledným uvážlivým prístupom pomáhajú žiakom vyhnúť sa riziku fajčenia, užívania návykových látok a ostatných negatívnych javov spoločnosti.

null

PhDr. Viera Beranová

výchovný poradca

konzultačné hodiny:

Utorok: 10:40 – 11:45 hod.Náplň práce »

null

Mgr. Ivana Gallé

školský špeciálny pedagóg

konzultačné hodiny:

utorok – piatok

email: i.galle@zsvrutocka.sk

(termín si vopred dohodnite mailom)

Náplň práce »

null

Mgr. Jana Čerešňová (školský podporný tím)

školská špeciálna pedagogička

konzultačné hodiny:

Utorok, Streda, Štvrtok: 7,45 – 13,30 hod.

email: j.ceresnova@zsvrutocka.sk

(termín si vopred dohodnite mailom)

Náplň práce »

null

Mgr. Katarína Zemková

školská psychologička

konzultačné hodiny:

utorok – piatok

email: k.zemkova@zsvrutocka.sk

(termín si vopred dohodnite mailom)

Náplň práce »

Spoločné konzultačné hodiny: utorok 10:40 – 11:45 hod.

null

Monika Penevová

pedagogická asistentka

 

Náplň práce »

null

Ing. Monika Kováčová

pedagogická asistentka

 

Náplň práce »

null

Martina Čajková

pedagogická asistentka

 

Náplň práce »

null

Mgr. Katarína Valašíková

pedagogická asistentka

 

Náplň práce »

first cuckold for wife dick is too big caption porn gif