Zamestnanci školy


Kvalitné vzdelávanie žiakov realizujú kvalifikovaní pedagógovia, ktorí si neustále zvyšujú svoju odbornosť formou školení, seminárov, priebežným vzdelávaním.
Vedenie školy:

Mgr. Lukáš Srnka

riaditeľ školy

 

 

zsvrutocka@zsvrutocka.sk

Mgr. Jana Čerešňová

zástupkyňa riaditeľa školy pre I. stupeň

 

j.ceresnova@zsvrutocka.sk

Mgr. Nikola Murčová

zástupkyňa riaditeľa školy pre II. stupeň

 

n.murcova@zsvrutocka.sk

Pedagogickí zamestnanci:

I. stupeň:

1.A – Mgr. Eva Glasová
1.B – Mgr. Iveta Viglašová
1.C – Mgr. Dada Bielko

2.A – Mgr. Martin Molčan
2.B – Mgr. Alena Boledovičová
2.C – Mgr. Barbora Gorecká

3.A – Mgr. Daniela Bošková
3.B – Mgr. Alena Čičová
3.C – Mgr. Jana Ďurišová

4.A – Mgr. Sylvia Plevková
4.B – PaedDr. Darina Balážková
4.C – Mgr. Anna Nemec, PhD.

II. stupeň:

5.A – Mgr. Jana Brezoňáková
5.B – PaedDr. Marta Balážová

6.A – Mgr. Iveta Ferková
6.B – PaedDr. Andrea Hančinová
6.C – PhDr. Viera Beranová

 

7.A – Mgr. Zuzana Kanisová
7.B – Mgr. Veronika Kytová

 

8.A – Ing. Ivana Šišoláková

8.B – Mgr. Nikola Murčová

 

9.A – Mgr. Iveta Ferková

Netriedni učitelia:

Mgr. Dagmar Kovářová – anglický jazyk

Bc. Marianna Kotačková – anglický jazyk

Mgr. Peter Ďurica – telesná výchova

Mgr. Helena Skovajsová – telesná výchova

Mgr. Dáša Vargová – anglický jazyk

Ladislav Babača – náboženská výchova

Školský klub detí:

Dana Čopíková

Katarína Vasilová

Mgr. Sidónia Vӧrӧšová

Martina Novisedláková

Mgr. Eva Glasová

Ľudmila Šišková

Mgr. Iveta Viglašová

Mgr. Alena Boledovičová

Mgr. Zuzana Kanisova

PaedDr. Darina Balážková

Ostatní zamestnanci:

Jela Jenner – ekonómka školy

Mária Božíková – asistentka riaditeľa

Denisa Laurincová – informátorka

Peter Huťa – školník

Libuše Valterová – upratovačka

Stanislava Šaraiová – upratovačka

Maryna Parshyna – upratovačka

Tetiana Malinka – upratovačka

Školská jedáleň:

Veronika Šarmírová – vedúca jedálne

Alžbeta Lengyelová – kuchárka

Helena Tatárová – kuchárka

Viera Foksová – kuchárka

Janette Červenková – kuchárka

Katarína Roninová – kuchárka

Školský podporný tím:

Pre žiakov s problémami správania a poruchami učenia, pre žiakov vyžadujúcich špeciálnu a psychologickú starostlivosť máme školského psychológa a školského špeciálneho pedagóga. Školský výchovný poradca a koordinátor drogovej prevencie svojimi odbornými vedomosťami, skúsenosťami a dôsledným uvážlivým prístupom pomáhajú žiakom vyhnúť sa riziku fajčenia, užívania návykových látok a ostatných negatívnych javov spoločnosti.

null

PhDr. Viera Beranová

výchovný poradca

konzultačné hodiny:

Utorok: 10:40 – 11:45 hod.Náplň práce »

null

Mgr. Jana Čerešňová

školská špeciálna pedagogička

konzultačné hodiny:

Utorok, Streda, Štvrtok: 7,45 – 13,30 hod.

email: j.ceresnova@zsvrutocka.sk

(termín si vopred dohodnite mailom)

tel: 0904 541 385

 

Náplň práce »

null

Mgr. Ivana Gallé

školská špeciálna pedagogička

konzultačné hodiny:

Utorok, Streda, Štvrtok: 7,45 – 13,30 hod.

email: i.galle@zsvrutocka.sk

(termín si vopred dohodnite mailom)

tel: 0904 541 385

 

Náplň práce »

null

Mgr. Gréta Weissová

školská špeciálna pedagogička »

Spoločné konzultačné hodiny: utorok 10:40 – 11:45 hod.

null

Mgr. Barbora Kazičková, PhD.

školská psychologička

 

Náplň práce »

null

Ing. Miriam Bednárová

pedagogická asistentka

 

Náplň práce »

null

Mgr. Katarína Valašíková

pedagogický asistent

 

Náplň práce »

null

Martina Čajková

pedagogická asistentka

 

Náplň práce »

null

Bc. Marianna Kotáčková

pedagogická asistentka

 

Náplň práce »

null

Ing. Arch. Katarína Lauková Zajíčková

pedagogická asistentka

 

Náplň práce »