O škole


NIEČO O ŠKOLE

Naša škola začala v školskom roku 2012/2013 spolupracovať s PANEURÓPSKOU VYSOKOU ŠKOLOU v Bratislave s Fakultou psychológie.

 

Škola je situovaná v príjemnom a tichom prostredí Rapošovho parku. V našej škole bolo zrealizovaných niekoľko pozitívnych rekonštrukcií a opráv, ktoré pre našich žiakov vytvorili príjemné a prijateľné prostredie pre výučbu aj poobedňajšiu oddychovú činnosť. Máme kompletne zrekonštruované sociálne zariadenia, vymenené okná za plastové. Z finančných prostriedkov z prenájmov a z finančných prostriedkov z projektu Otvorená škola – oblasť športu sa nám podarilo vynoviť a zrekonštruovať sociálne zariadenia pri telocvični a aj samotná telocvičňa získala nový vzhľad – vymaľovanie a protišmykové nátery parkiet. Celá budova školy bola kompletne zrekonštruovaná zateplením, novou fasádou s novými chodníkmi.

Športové vyžitie detí umožňuje veľký školský športový areál, detské ihrisko a telocvičňa.

Estetické, vkusné prostredie na chodbách plných zelene, vyzdobené prácami žiakov i učiteľov, doplnené o kútiky oddychu spríjemňujú pobyt žiakov v škole.

Cestou vzniknutého OZ Trnávka škola zveľaďuje prostredie školy, získava finančné prostriedky na obnovu tried a skvalitňovanie materiálno-technického vybavenia školy. Každý rok zariadime 1 triedu novými lavicami a stoličkami.

Kvalifikované pracovníčky školskej jedálne sa starajú o racionálnu a chutnú stravu, bohatú na vitamíny. Školská kuchyňa  aj jedáleň boli doplnené novými zariadeniami, boli vymaľované, obnovil sa aj inventár kuchyne o nové taniere, príbory aj niektoré prístroje potrebné na prípravu stravy.  Aktuálny týždenný jedálny lístok je možné nahliadnuť tu…

Zmenil sa   aj vonkajší vzhľad budovy zateplením, výmenou okien a novou fasádou. Zrekonštruované boli aj sociálne zariadenia pre žiakov, zamestnancov a kanalizačné a vodovodné zariadenie.

Pitný režim v škole je zabezpečený formou automatu na teplé nápoje. Od 1. 9. 2006 je otvorený školský bufet s možnosťou zakúpenia hygienicky balenej stravy a zdravých nápojov, ako aj niektorých základných školských pomôcok. Od školského roku 2008/2009 funguje na škole mliečny program Rajo – automat na ochutené mlieka a šťavy.

V budove školy je zriadená súkromná zubná ambulancia, kde sú naši žiaci po dohode svojich rodičov so zubnou lekárkou odborne ošetrení.

Zabezpečená je doprava žiakov z lokality Studená ul.