Author


All posts by škola

Otvorené hodiny ANJ – A. Boledovičová


Dňa 3.2. 2015 sa 20 detí z MŠ Piesočná a 11.2. 2015 14 detí z MŠ Rádiova zúčastnili ukážkovej otvorenej hodiny anglického jazyka pod vedením pani učiteľky Mgr. Aleny Boledovičovej v I.B triede.  
čítaj viac

Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz


V dňoch 25.1.-30.1.2015 sa žiaci našej školy pod vedením učiteľky TSV H. Skovajsovej zúčastnili LVVK v nádhernom prostredí Vysokých Tatier – v Tatranskej Lomnici . Výcviku sme sa zúčastnili spolu s dvoma ďalšími školami: ZŠ Borodáčova a ZŠ Ružová Dolina. 
čítaj viac

Ukážková hodina pre predškolákov


Dňa 24.1. 2015 v sobotu sa uskutočnila ukážková hodina pre predškolákov s názvom “ Zahrajme sa na školu“ pod vedením pani učiteľky Mgr. Ivety Viglašovej, budúcej triednej učiteľky v 1. ročníku. Prišlo 15 predškolákov s rodičmi, pani riaditeľka RNDr. Darina 
čítaj viac