Author


All posts by škola

Poznaj svoje mesto a Tenisovo-turistický krúžok


V októbri žiaci s vedúcimi krúžkov Poznaj svoje mesto a Tenisovo-turistický krúžok navštívili Medzinárodný dom umenia pre deti BIBIANU. Pozreli si interaktívnu výstavu dvoch vynikajúcich našich umelcov Albína Brunovského a Petra Uchnára. Potom mali žiaci možnosť pred Starou tržnicou dokázať, 
čítaj viac

Týždeň zdravej výživy


Vážení rodičia! Tak, ako každý rok v októbri, organizuje naša škola „Týždeň zdravej výživy“ v rámci projektu Zdravie v školách. V týždni od 19. – 26. októbra sme pripravili nasledujúce aktivity: 19.10. – pondelok – Rozhlasová relácia „Deň jablka“ – 
čítaj viac

Slávnostné otvorenie školského roka 2015/ 2016


Slávnostné otvorenie školského roka 2015/ 2016 sa uskutočnilo v telocvični. Pani riaditeľka RNDr. Darina Bezáková privítala hosťa z MÚ zástupcu starostu pána MVDr. Mariána Gajdoša, ďalej rodičov, najmladších žiakov- prváčikov, ZRŠ Janku Santerovú a triedne učiteľky prvých ročníkov Mgr. Martinu 
čítaj viac

Návšteva starostu Ružinova


Žiaci 4.A, 3.A, 2.B triedy navštívili p. starostu Ružinova. Deti mu položili množstvo zaujímavých otázok a pán starosta Ing. Dušan Pekár sa snažil na všetky odpovedať. Zodpovedné: p.uč. Vidovencová, p.uč. Gejgušová
čítaj viac

Červený drak


Žiaci 4.A triedy sa zúčastnili besedy so spisovateľkou p. Kardošovou v mestskej čitárni „Červený drak“. Bolo to veľmi príjemné podujatie. Zodpovedné: p. zástupkyňa Santerová, p. uč. Vidovencová
čítaj viac

Škola v prírode Belušské Slatiny


Školy v prírode v termíne od 31.5. do 5.6.. 2015 v hoteli Belušské Slatiny, sa zúčastnilo 42 žiakov (z I.B, I.A, II.B a IV.B triedy), 4 pedagógovia, 1 zdravotníčka. Tento rok sme ŠvP organizovali v spolupráci s Cestovnou kanceláriou AT 
čítaj viac

Medzinárodný deň detí 2015


Na Medzinárodný deň detí sme si medzi triedami urobili malý turnaj zdatnosti a zahrali sme si športovú hru Zberači diamantov a lúpežníci. Najväčší počet bodov a zároveň na 1. mieste skončili žiaci druhého ročníka. Na 2. mieste sa umiestnili žiaci 
čítaj viac

EKOTOPFILM


V hoteli Tatra prebieha od 25.5. – 29.5. 2015 premietanie filmov EKOTOPFILM a ENVIROFILM. K divákom sa tak dostanú kvalitné dokumentárne filmy venované trvalo udržateľnému spôsobu života, ochrane životného prostredia, zmene v správaní sa človeka k prírode a v neposlednom rade technologickým a procesným inováciám, 
čítaj viac

Exkurzia vo firme PHOENIX


Dňa 22.5.2015 sa trieda VII.A zúčastnila exkurzie vo firme PHOENIX, ktorá je distribútorom liekov. Exkurziou žiakov sprevádzala p. Ľubica Kocianová, riaditeľka pobočky, ktorá nám ukázala celú prevádzku od privezenia liekov z celého sveta, ich kontrolu, uskladnenie a distribúciu do lekární. Na záver 
čítaj viac

Kresba roka 2015


Tohto školského roku sa naši žiaci prvého a druhého stupňa zapojili do výtvarnej súťaže Kresba roka 2015. V máji prebehlo vyhodnotenie kresieb a odovzdávanie cien, za našu školu získala 3. miesto Barborka Ferková zo VII.A a 1. miesto Ninka Masárová 
čítaj viac