Author


All posts by škola

VrutoHRACska sobota


Dňa 17. 2. 2024 sa prvýkrát na našej škole v rámci krúžkov Vrútockí knihomoli 1 + 2 (D. Balážková, A. Číčová), Poznaj svoje mesto 1 (A. Boledovičová) a Čitateľský klub (J. Ďurišová) konalo podujatie VrútoHRÁČska sobota. Žiaci si mohli vyskúsať 
čítaj viac

Technická výchova 8. A


Na hodine technickej výchovy žiaci 8. A triedy nasypali do všetkých vtáčích búdok v areáli školy semienka pre malých operencov. Zodpovedná: Ivana Šišoláková
čítaj viac

Biologická olympiáda


Na ZŠ Mierová sa 13. 2. 2024 konalo okresné kolo biologickej olympiády v kategórii C ( 8. a 9. ročník). Našu školu reprezentovali Miriam Vozárová z 8. B a Alex Čech z 9. A. Obaja sa  v silnej konkurencii stali úspešnými 
čítaj viac

SKD – vystava


Dňa 15. 2. 2024 sa žiaci z 5. (p. vychovávateľka A. Boledivičová) a 9. oddelenia (p. vych. D. Balážková) v rámci ŠKD zúčastnili vernisáže výstavy „Medveď včera a dnes“ v knižnici Na úvrati. Okrem milého sprievodného rozprávania autorky a zberateľky 
čítaj viac

Karneval v 1.A triede


Fašiangy sú už tradične časom plesov, zábav a karnevalov. Karneval nechýbal ani v 1. A triede. Žiaci si na výbere masiek naozaj dali záležať. Do triedy zavítali rôzne rozprávkové bytosti s rozžiarenými očkami. Všetky masky sa veselo zabávali, šantili a 
čítaj viac

Lyžiarsky kurz 1. stupeň


Dnešné lyžovania 1. stupňa 30. 1. 2024 Dozor: S. Plevková, Ľ. Šišková, I. Viglašová 
čítaj viac

Návšteva plavárne Nivy


Dňa 21. 11. 2023 navštívili žiaci počas ŠKD popoludní plaváreň Nivy. Zaplávali si v plaveckom bazéne, otužili sa v Kneippovom bazéne, zrelaxovali vo vírivkách a relaxačnom bazéne. Na záver sa posilnili olovrantom. Zodpovedná: Mgr. Iveta Viglašová (vych. 4.c 10. oddelenie)
čítaj viac

3.C – dielne ÚĽUV


3.C s Mgr. J. Ďurišovou – dielne ÚĽUV: tkáčska, hrnčiarska, drotárska a  so šúpolím.   Žiaci si vyskúšali prácu s rôznymi materiálmi a nástrojmi. Domov si odniesli svoje vlastnoručne vyrobené dielka.
čítaj viac

Africké slimáky (1.b v knižnici )


Dňa 20. 10. 2023 navštívili žiaci 1.b triedy prvý krát v tomto školskom roku knižnicu na Trnávke.  Čakalo na nich množstvo zábavných úloh, ktoré si pre nich pripravili Ľubka, Zuzka a Katka ( pracovníčky miestnej knižnice). Najprv si deti kreslili 
čítaj viac

Jump aréna ŠKD 4.c


Dňa 24.10. 2023 navštívili žiaci 4.c počas ŠKD s pani vychovávateľkou Jump arénu na Trnávke. Najprv si pozreli video zamerané na bezpečnosť pri skákaní. Potom si to užili naplno  … Zodpovedná: Mgr.  Iveta Viglašová
čítaj viac