Author


All posts by škola

Deň matiek


Program si pripravili žiaci, ktorí navštevujú ŠKD a taktiež tí, ktorí sú zapísaní do ľudovej školy umenia pôsobiacej na našej škole. Zodpovedné: pani vychovávateľky 1. – 10. odd. + uč. ľud. školy umenia
čítaj viac

BIO olympiáda


Na ZŠ Mierová sa 25.4.2024 konalo okresné kolo biologickej olympiády  v kategórii D (6.-7.ročník).  V projektovej časti získal Michal Olík 1.miesto a Adam Žilinek 2.miesto – obaja sú žiakmi 6.B. V teoreticko-praktickej časti získali žiaci 7.B  Denys Chepelenko  6.miesto a 
čítaj viac

Čokoládová tretra


Na Slovensku začal 8. ročník Čokoládovej tretry Slovensko rekordom. V Bratislave na Mladej Garde štartovalo rekordných 906 detí! S aktívnou účasťou ambasádora Čokoládovej tretry Jána Volka, ktorý aj štartoval veľkú časť štartov vyštartovalo 130 behov , každé tri minúty počas 6 hodín. 
čítaj viac

McDonald’s Cup


McDonald’s Cup je celoročníková postupová súťaž školských tímov určená chlapcom aj dievčatám, ktorých účasť je v družstve povinná. Futbalové tímy sa postupne kvalifikujú z vlastných školských kôl, ďalej postupujú cez kvalifikačné a regionálne kolá do okresných kôl. Víťazi okresov a 
čítaj viac

Botanická záhrada 4.c


Dňa 30. 4. 2024 žiaci 10. odd. ŠKD + žiaci 4.C navštívili Botanickú záhradu v Bratislave. Keďže bolo nádherné počasie mali možnosť pozorovať množstvo rastlín, ktoré sú už rozkvitnuté. Počas exkurzie navštívili aj sklenník s exotickou flórou. Pri ceste do 
čítaj viac

Deň Zeme


Dnešný pondelok  22. 4. 2024 sme si na našej škole pripomenuli Deň Zeme. Siedmaci a ôsmaci upravovali okolie školy  – zbierali odpadky, strihali kríky pod dohľadom pána školníka, hrabali, zametali a presádzali kvety v interiéri školy do nových vkusných kvetináčov. 
čítaj viac

Návšteva UNICEF-u v ŠKD


Farebný svet vidiacej Lízy a sivý svet nevidiacej Mimi Zodpovedná: Mgr. Iveta Viglašová
čítaj viac

Včely v 1.b


Žiaci si vypočuli pútavým spôsobom príbeh o dievčatku, ktorá sa stretla so včielkou.  Zodpovedná: Mgr.  Iveta Viglašová  Spolupráca s pani Eliškou Sadílekovou – enviro program 
čítaj viac

Dramatizované čítanie: „Guľko Bombuľko“ v 1.b triede


Dnešnej akcie 1.b triedy – “ Dramatizované čítanie: „Guľko Bombuľko“ od Márie Ďuríčkovej. Pani Eliška Sadíleková so synom Jurajom zábavným spôsobom prerozprávali príbeh: Guľka Bombuľka a deti sa aktívne zapájali do deja. Zodpovedná: Mgr. Iveta Viglašová
čítaj viac

Hviezdoslavov Kubín


Dňa 27.3. 2024 sa uskutočnilo okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína, kde sa úspešne umiestnili naše žiačky z 1. stupňa, a to nasledovne,  Sofia Anna Turočeková z 2. B triedy získala 3. miesto v recitovaní poézie, Sabína Nechálová z 3. C triedy 
čítaj viac