Author


All posts by škola

Škola v prírode


Zodpovedné: Mgr. A. Boledovičová, Mgr. D. Šedivá, Mgr. J. Ďurišová, PaedDr. D. Balážková
čítaj viac

Americký futbal 3.B


Zodpovedná: Mgr. I. Viglašová
čítaj viac

Lúčny svet – 3.B trieda


Pod vedením DAPHNE – inštitút aplikovanej ekológie Zodpovedná: Mgr. I. Viglašová
čítaj viac

Dramatizované čítanie (Osmijanko) – 3.B a 4.B trieda


Zodpovedné: Mgr. I. Viglašová a Mgr. A. Boledovičová
čítaj viac

Deň Zeme v 3.B triede


Zodpovedná: Mgr. I. Viglašová
čítaj viac

Deň vody


Na našej škole sme si 22. 3. 2022 pripomenuli Svetový deň vody, ktorý sa začal datovať od roku 1993. Tento rok bol venovaný podzemným vodám. Žiačky deviateho ročníka Claudia a Katka navštívili žiakov 4.A, 4.B, 5.B, 6.A a 8.A s prednáškou o vode, jej 
čítaj viac

Chemická olympiáda


V piatok 25. 3. 2022  sa na ZŠ Podzáhradná uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády. Reprezentovali nás žiačky 9.A Silvia Ly Nguyen a Lilly Žažová. Obidve sa stali úspešnými riešiteľkami. Silvia sa umiestnila na vynikajúcom 2. mieste a Lilly na 6. mieste. Obidvom gratulujeme 
čítaj viac
188127