Aktivity


Zápis

V dňoch 13.2. a 14.2.2015 sa na našej škole konal zápis detí do 1. ročníka, ktorý pripravili učiteľky I. st, vychovávateľky, ZRŠ J. Santerová. Je to významná udalosť v živote každého dieťaťa, a preto sme sa snažili, aby atmosféra na 
Čítaj viac

7.ročník Okresného kola Dejepisnej olympiády

Dňa 12.2.2015 sa na našej škole uskutočnil 7.ročník Okresného kola Dejepisnej olympiády. Súťažilo 52 žiakov v štyroch kategóriách. Zapojilo sa 11 škôl z obvodu Bratislava II. Našu školu úspešne reprezentovala žiačka 7.a triedy Lea Komanderová, ktorá získala 2.miesto v kategórii E (žiavi 7.roč. 
Čítaj viac

Turnaj vo vybíjanej

Dňa 9.2.2015 sa na našej škole uskutočnil turnaj vo vybíjanej dievčat pre ružinovské školy – Ružinovská liga vo vybíjanej – mladšie žiačky. Naše žiačky po ťažkých zápasoch obsadili pekné 3. miesto (1.ZŠ Mierová, 2.ZŠ Kulíškova). Pekné umiestnenie je pre nich 
Čítaj viac

Biologická olympiáda

Dňa 4.2.2015 sa naše deviatačky Janka Kolesárová a Adriana Kollerová zúčastnili v CVČ na Kulíškovej ulici okresného kola Biologickej olympiády kategórie C v teoreticko – praktickej časti. Obidve dievčatá našu školu úspešne reprezentovali. Adriana obsadila 3.miesto a Janka 7.miesto a 
Čítaj viac

Otvorené hodiny ANJ – A. Boledovičová

Dňa 3.2. 2015 sa 20 detí z MŠ Piesočná a 11.2. 2015 14 detí z MŠ Rádiova zúčastnili ukážkovej otvorenej hodiny anglického jazyka pod vedením pani učiteľky Mgr. Aleny Boledovičovej v I.B triede.  
Čítaj viac

Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz

V dňoch 25.1.-30.1.2015 sa žiaci našej školy pod vedením učiteľky TSV H. Skovajsovej zúčastnili LVVK v nádhernom prostredí Vysokých Tatier – v Tatranskej Lomnici . Výcviku sme sa zúčastnili spolu s dvoma ďalšími školami: ZŠ Borodáčova a ZŠ Ružová Dolina. 
Čítaj viac

Ukážková hodina pre predškolákov

Dňa 24.1. 2015 v sobotu sa uskutočnila ukážková hodina pre predškolákov s názvom “ Zahrajme sa na školu“ pod vedením pani učiteľky Mgr. Ivety Viglašovej, budúcej triednej učiteľky v 1. ročníku. Prišlo 15 predškolákov s rodičmi, pani riaditeľka RNDr. Darina 
Čítaj viac