Author


All posts by škola

Školské kolo chemickej olympiády


Dňa 12. 2. 2021 sa konalo online školské kolo chemickej olympiády. Úspešnými riešiteľmia zároveň postupujúcimi žiakmi do okresného kola sa stali žiaci 9. A Barbora Herdováa Adam Hnatič. Zodpovedná za prípravu: Ing.Ivana Šišoláková
čítaj viac

Školské kolo biologickej olympiády


Dňa 8. 1. 2021 prebehlo školské kolo biologickej olympiády v kategórii C (8.a 9. ročník) – online. Do okresného kola postupujú  dvaja žiaci, ktorí získali najvyšší počet bodov: 1.      Pavlík Samuel            8.A 2.      Bodorík Matej            8.A Obom srdečne blahoželáme! Zodpovedná: Ing. Ivana Šišoláková
čítaj viac

Zapojenie sa II. B triedy do spolupráce s MŠ a ZŠ Motýlek v ČR


Žiaci II. B vyrobili pre svojcih ďalekých kamarátov košíčky s veľkonočnými vajíčkami z papiera.  Zodpovedná: Mgr. I. Viglašová
čítaj viac

Online učenie v 1. B triede


Žiaci z 1. B triedy zvládajú online vyučovanie na 1*. Už sme prebrali nové písmenka zo šlabikára, učili sa spočitávať a odpočítavať do 10 a stihli sme sa aj zahrať s Mimom. Zodpovedná: triedna učiteľka D. Balážková 
čítaj viac

VIANOČNÝ RECYKLOBAZÁR


V rámci projektu Recyklohry sme vyhlásili začiatkom decembra súťaž pre žiakov 2. stupňa vo vytvorení vianočných ozdôb z prírodných a recyklovateľných materiálov. Materiál si zabezpečili aj pani učiteľky vyhlasujúce súťaž a spoločne tak vytvárali vianočné ozdoby. Chceli by sme sa 
čítaj viac

Vianočný pozdrav žiaka 5. A triedy


Žiaci našej školy sa tieto Vianoce zapojili do projektu vyhláseného MŠVVaŠ SR o najkrajší vianočný pozdrav. Sme veľmi radi, že za svoju tvorivosť bol odmenený aj náš žiak Hugo Hrnčiřík z 5. A triedy. Srdečne blahoželáme!
čítaj viac

Vyhodnotenie projektu „Starý mobil SEM!“


Milí žiaci a všetci aktívni podporovatelia projektu Recyklohry, ako ste si určite všetci všimli, naša škola sa tento rok zapojila do atraktívneho projektu:„Starý mobil SEM! „.  Výsledky celoslovenskej súťaže v zbere mobilov sú už na svete. Najskôr by sme Vám chceli pre 
čítaj viac

BIO olympiáda


Dňa 8. 1. 2021 prebehlo školské kolo biologickej olympiády v kategórii C (8 a 9. ročník) – online. Do okresného kola postupujú  dvaja žiaci, ktorí získali najvyšší počet bodov: Pavlík Samuel – 8. A Bodorík Matej – 8. A Obom srdečne blahoželáme! Zodpovedná: 
čítaj viac

Vianočná besiedka v 2. A


Posledný deň v škole pred vianočnými prázdninami si žiaci 2. A triedy užili trochu netradične – pri vianočnej rozprávke, hudbe a koledách. Porozprávali o svojich vianočných zvykoch a rozdali si darčeky, ktoré si našli pod stromčekom. (Každý žiak si svoj darček 
čítaj viac