Author


All posts by škola

Bio olympiáda


Dňa 10.2.2022 prebehlo online okresné kolo biologickej olympiády v kategórii C (8.a 9.ročník). Našu školu reprezentovali 2 žiaci, ktorí postúpili zo školského kola – Karin Bérešová z 8.A a Samuel Pavlík z 9.A. V konkurencii 21 žiakov ZŠ a 8-ročných gymnázií sa obaja stali úspešnými riešiteľmi 
čítaj viac

3.B fandí Petre Vlhovej


Počas hodiny výtvarnej výchovy žiaci v skupinách vytvorili prekrásne koláže. Celá trieda fandí tejto mladej úspešnej športovkyni na OH, kam odcestovala a pokúsi sa priniesť medailu, ktorá jej do zbierky ešte chýba.  Zodpovedná: TU 3.B Mgr. I. Viglašová
čítaj viac

Vianočná besiedka 3.b triedy


– rozdávanie darčekov („tajný Ježiško“) – výroba vianočného svietnika – tanček
čítaj viac

Zber starých mobilov


V mesiaci október sa na našej škole uskutočnil zber starých mobilov v rámci projektu „Recyklohry“.  Spolu sme vyzberali 162 mobilov. Najúspešnejšími triedami v zbere boli: Trieda Počet mobilov 2.B 45 4.A 41 4.C 29 Najúspešnejšími žiakmi v zbere boli: Žiak Trieda Počet mobilov Beláňová 
čítaj viac

Recyklácia mobilov


Žiaci 9. A a 8. A si pripravili pre svojich mladších spolužiakov rovesnícke vyučovanie na tému „Recyklácia mobilov“ v rámci projektu Recyklohry. V 4. A triede boli deviataci Samo, Hugo a Jakub, v 4. B triede deviatačky Claudia a Silvia 
čítaj viac

Vyhodnotenie súťaží organizovaných talentídou


Maxík 2.-4. ročník Klokan 1.-5. ročník  Expert geniality show 5.-6. ročník
čítaj viac

„Bude z toho haluz“


Počas tohto šk. roka žiaci našej školy zbierali PET fľaše a plechovky v rámci projektu „Bude z toho haluz“. Najlepších „zberačov“ sme odmenili za ich prínos k ochrane životného prostredia. Chceme sa poďakovať všetkým žiakom a rodičom, že aj napriek 
čítaj viac

Rozprávkový deň


Vážení rodičia a milí žiaci! Našu Rozprávkovú krajinu napadol hrôzostrašný Votrelec, pretože deti prestali čítať rozprávky. Aby sme Rozprávkovú krajinu zachránili, potrebujeme pomoc našich žiakov, ktorí dňa 25.6.2021 (piatok) plnili rôzne úlohy, ktoré pre nich pripravili triedni učitelia. Žiaci sa 
čítaj viac

Pávy


Každá vec, každý projekt odzrkadľuje toho, kto ho vytvoril. Takýmto projektom môže byť stavba, ktorá v sebe odráža individualitu architekta, ktorý ju navrhol, kniha, ktorú napísal spisovateľ, alebo maľba, ktorú namaľoval maliar. V 3. A  triede sme maľovali páva. Krásny 
čítaj viac