Author


All posts by škola

Tabletové vyučovanie


Žiaci 3. A si na hodine vlastivedy vyskúšali prácu v skupinách za pomoci inovatívnej metódy mozaika. Na tento účel im poslúžili tablety našej školy, ako aj tablety, ktoré ochotní rodičia zapožičali na tabletové vyučovanie. Pri práci využívali aplikáciu OneNote, ktorú 
čítaj viac

Zážitkové učenie v 1. A


Plody a ich ochutnávka
čítaj viac

Včely v II. B


Dňa 31. 5. 2021 zavítal do našej triedy 2. B na hodinu prvouky včelár Milan, ktorý zaujímavým spôsobom porozprával o živote včiel. Žiaci mali možnosť pozorovať včely aj cez sklo. Tiež sa veľa dozvedeli o práci včelára. Samozrejme sa aktívne 
čítaj viac

2. stupeň HK – školské kolo


Do okresného kola postúpili: Martin Divéky zo 6. A – ukážka: Plán vedro – Martina Palkovičová Ly Silvia Nguyen z 8. B – ukážka: Cudzí chlapec (grónska rozprávka) q
čítaj viac

Výtvarná výchova v II. B


Hodina výtvarnej výchovy bola v 2. B tvorivejšia ako inokedy. Žiaci mali možnosť pracovať v skupinách so stavebnicami, ktoré sú v škole dostupné (LEGO dacta; kocky). Vytvorili zaujímavé stavby. Možno, keď vyrastú, budú z nich architekti alebo stavební inžinieri. Kreativitou 
čítaj viac

Deň matiek v II. B


Žiaci 2. B triedy pre svoje mamičky počas VYV v piatok pripravili množstvo prekrásnych výrobkov. V nedeľu (9. 5.) nimi potešili milované maminky. Zodpovedná: TU Mgr. I. Viglašová
čítaj viac

Matematický klokan


Dňa 19. 04. 2021 prebehla na škole medzinárodná, matematická súťaž Klokan pre žiakov I. stupňa. Zúčastnilo sa z 1. ročníka – 7 žiakov a z 2. až 4. ročníka – 15 žiakov. Výsledky sa dozvieme 12. mája. Všetkým riešiteľom držíme 
čítaj viac

Geometria v 2. B


Aj geometria u druhákov môže byť zábavná. Žiaci 2. B triedy sa na chvíľu stali ,,stavebnými inžiniermi“. Najprv si v štvorcovej sieti navrhli stavbu a potom ju realizovali pomocou kociek. Posúďte sami, podarilo sa im to? Ja si myslím, že 
čítaj viac

Hviezdoslav Kubín (triedne kolo) v 2. B triede


V 2. B prebehlo triedne kolo Hviezdoslavov Kubín 30. 4. v piatok. Pozvanie do poroty prijala aj asistentka Katka. Deti sa perfektne naučili básne (poéziu) alebo príbehy (prózu). Vyhrať mohol však len jeden za príslušnú kategóriu. V poézii vyhrala Simonka Králová, 
čítaj viac

Chemická olympiáda v kategórii D


Dňa 22.4.2021 sa naši deviataci  Barbora Herdová a Adam Hnatič  zúčastnili ako postupujúci žiaci  online krajského kola chemickej olympiády v kategórii D.  Obaja nesklamali a stali sa v náročnej súťaži úspešnými riešiteľmi. Vďaka za reprezentáciu školy! Zodpovedná: Ing. Ivana Šišoláková
čítaj viac