Author


All posts by škola

Zapojenie sa II. B triedy do spolupráce s MŠ a ZŠ Motýlek v ČR


Žiaci II. B vyrobili pre svojcih ďalekých kamarátov košíčky s veľkonočnými vajíčkami z papiera.  Zodpovedná: Mgr. I. Viglašová
čítaj viac

Online učenie v 1. B triede


Žiaci z 1. B triedy zvládajú online vyučovanie na 1*. Už sme prebrali nové písmenka zo šlabikára, učili sa spočitávať a odpočítavať do 10 a stihli sme sa aj zahrať s Mimom. Zodpovedná: triedna učiteľka D. Balážková 
čítaj viac

VIANOČNÝ RECYKLOBAZÁR


V rámci projektu Recyklohry sme vyhlásili začiatkom decembra súťaž pre žiakov 2. stupňa vo vytvorení vianočných ozdôb z prírodných a recyklovateľných materiálov. Materiál si zabezpečili aj pani učiteľky vyhlasujúce súťaž a spoločne tak vytvárali vianočné ozdoby. Chceli by sme sa 
čítaj viac

Vianočný pozdrav žiaka 5. A triedy


Žiaci našej školy sa tieto Vianoce zapojili do projektu vyhláseného MŠVVaŠ SR o najkrajší vianočný pozdrav. Sme veľmi radi, že za svoju tvorivosť bol odmenený aj náš žiak Hugo Hrnčiřík z 5. A triedy. Srdečne blahoželáme!
čítaj viac

Vyhodnotenie projektu „Starý mobil SEM!“


Milí žiaci a všetci aktívni podporovatelia projektu Recyklohry, ako ste si určite všetci všimli, naša škola sa tento rok zapojila do atraktívneho projektu:„Starý mobil SEM! „.  Výsledky celoslovenskej súťaže v zbere mobilov sú už na svete. Najskôr by sme Vám chceli pre 
čítaj viac

BIO olympiáda


Dňa 8. 1. 2021 prebehlo školské kolo biologickej olympiády v kategórii C (8 a 9. ročník) – online. Do okresného kola postupujú  dvaja žiaci, ktorí získali najvyšší počet bodov: Pavlík Samuel – 8. A Bodorík Matej – 8. A Obom srdečne blahoželáme! Zodpovedná: 
čítaj viac

Vianočná besiedka v 2. A


Posledný deň v škole pred vianočnými prázdninami si žiaci 2. A triedy užili trochu netradične – pri vianočnej rozprávke, hudbe a koledách. Porozprávali o svojich vianočných zvykoch a rozdali si darčeky, ktoré si našli pod stromčekom. (Každý žiak si svoj darček 
čítaj viac

Vianočná besiedka v III. B


Žiaci si spoločne pozreli slovenský film Vianočné oblátky, kde sa oboznámili so zvykmi a tradíciami, z ktorých niektoré pretrvávajú dodnes. Porozprávali o svojich vianočných zvykoch a radosť si urobili vzájomným obdarovaním. Zodpovedné: triedna učiteľka Mgr. A. Boledovičová, vychovávateľka M. Penevová
čítaj viac

Vianočná besiedka v II. B triede


Tesne pred Vianocami bola v II. B Vianočná besiedka. Žiaci na 1. hodine ozdobili vianočný stromček vypočítaním príkladov do 100 (sčítanie a odčítanie celých desiatok). Potom im pani učiteľka Ivetka prečítala dojímavý príbeh o Mrázikovi. Následne žiaci robili úlohy a 
čítaj viac