Author


All posts by škola

Deň Zeme v 3.B triede


Zodpovedná: Mgr. I. Viglašová
čítaj viac

Deň vody


Na našej škole sme si 22. 3. 2022 pripomenuli Svetový deň vody, ktorý sa začal datovať od roku 1993. Tento rok bol venovaný podzemným vodám. Žiačky deviateho ročníka Claudia a Katka navštívili žiakov 4.A, 4.B, 5.B, 6.A a 8.A s prednáškou o vode, jej 
čítaj viac

Chemická olympiáda


V piatok 25. 3. 2022  sa na ZŠ Podzáhradná uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády. Reprezentovali nás žiačky 9.A Silvia Ly Nguyen a Lilly Žažová. Obidve sa stali úspešnými riešiteľkami. Silvia sa umiestnila na vynikajúcom 2. mieste a Lilly na 6. mieste. Obidvom gratulujeme 
čítaj viac

Kids‘ Lab Hókus-Pókus 7. ročník


Vo štvrtok 7. 4. 2022 navštívili žiaci 7.A triedy laboratórium  Kids’ Lab firmy BASF v priestoroch SOŠCH vo Vlčom hrdle.  Siedmaci  realizovali dva pokusy na tému „Voda miluje chémiu.“  Pri prvom  pokuse – Výskum vody,  odhalili  tajomné vlastnosti tohto prírodného zdroja. 
čítaj viac

Biologická olympiáda v kategórii D


Dňa 21. 4. 2022 sa v priestoroch ZŠ Mierová uskutočnilo okresné kolo BIO olympiády v kategórii D (6. a 7. ročník). Našu školu reprezentovali Ondrej Bodorík a Martin Divéky zo 7.A triedy. Obaja sa stali úspešnými riešiteľmi. V konkurencii 19 
čítaj viac

Bio olympiáda


Dňa 10.2.2022 prebehlo online okresné kolo biologickej olympiády v kategórii C (8.a 9.ročník). Našu školu reprezentovali 2 žiaci, ktorí postúpili zo školského kola – Karin Bérešová z 8.A a Samuel Pavlík z 9.A. V konkurencii 21 žiakov ZŠ a 8-ročných gymnázií sa obaja stali úspešnými riešiteľmi 
čítaj viac

3.B fandí Petre Vlhovej


Počas hodiny výtvarnej výchovy žiaci v skupinách vytvorili prekrásne koláže. Celá trieda fandí tejto mladej úspešnej športovkyni na OH, kam odcestovala a pokúsi sa priniesť medailu, ktorá jej do zbierky ešte chýba.  Zodpovedná: TU 3.B Mgr. I. Viglašová
čítaj viac

Vianočná besiedka 3.b triedy


– rozdávanie darčekov („tajný Ježiško“) – výroba vianočného svietnika – tanček
čítaj viac