Author


All posts by škola

Krúžok – Čitateľský klub


Bibliotéka spojená s výstavou drahých kameňov a minerálov.  Prezreli sme si rôzne tituly od rôznorodých vydavateľstiev.  Zúčastnili sa na besede so spisovateľom a ilustrátorom knihy Tajomstvá ôsmych planét. Zahrali sme sa interaktívne hry, nakúpili pár drobností 😉. Užili sme si 
čítaj viac

Recyklohry


V rámci projektu Recyklohry sme za odovzdané batérie, drobný elektroodpad a aktivity žiakov získali body, za ktoré naša škola získala: hmyzí hotel, loptu, pingpongové rakety s loptičkami a 2 sady bedmintonových rakiet. Ďakujeme a v zbere pokračujeme aj tento školský 
čítaj viac

VeDetský deň 9. 11. 2022 – 4.a + 4.b


Koláže z akcie na Bojnickej ul. č. 3, Aurelium – výstava vedeckých pokusov Zodpovedné TU : Mgr. Eva Glasová a Mgr. Iveta Viglašová
čítaj viac

Prednáška


Dňa 9. 11. 2022 zavítal medzi žiakov 5.A a 5.B triedy p. Igor Švec, ktorý je zanieteným hubárom a je dedkom Miška Olíka z 5:B triedy. Porozprával piatakom zaujímavosti o hubách, ich zbere, význame, spracovaní a priniesol aj ukázať známe 
čítaj viac

Škola v prírode


Zodpovedné: Mgr. A. Boledovičová, Mgr. D. Šedivá, Mgr. J. Ďurišová, PaedDr. D. Balážková
čítaj viac

Americký futbal 3.B


Zodpovedná: Mgr. I. Viglašová
čítaj viac

Lúčny svet – 3.B trieda


Pod vedením DAPHNE – inštitút aplikovanej ekológie Zodpovedná: Mgr. I. Viglašová
čítaj viac

Dramatizované čítanie (Osmijanko) – 3.B a 4.B trieda


Zodpovedné: Mgr. I. Viglašová a Mgr. A. Boledovičová
čítaj viac