Author


All posts by škola

Kids‘ Lab Hókus-Pókus 7. ročník


Vo štvrtok 7. 4. 2022 navštívili žiaci 7.A triedy laboratórium  Kids’ Lab firmy BASF v priestoroch SOŠCH vo Vlčom hrdle.  Siedmaci  realizovali dva pokusy na tému „Voda miluje chémiu.“  Pri prvom  pokuse – Výskum vody,  odhalili  tajomné vlastnosti tohto prírodného zdroja. 
čítaj viac

Biologická olympiáda v kategórii D


Dňa 21. 4. 2022 sa v priestoroch ZŠ Mierová uskutočnilo okresné kolo BIO olympiády v kategórii D (6. a 7. ročník). Našu školu reprezentovali Ondrej Bodorík a Martin Divéky zo 7.A triedy. Obaja sa stali úspešnými riešiteľmi. V konkurencii 19 
čítaj viac

Bio olympiáda


Dňa 10.2.2022 prebehlo online okresné kolo biologickej olympiády v kategórii C (8.a 9.ročník). Našu školu reprezentovali 2 žiaci, ktorí postúpili zo školského kola – Karin Bérešová z 8.A a Samuel Pavlík z 9.A. V konkurencii 21 žiakov ZŠ a 8-ročných gymnázií sa obaja stali úspešnými riešiteľmi 
čítaj viac

3.B fandí Petre Vlhovej


Počas hodiny výtvarnej výchovy žiaci v skupinách vytvorili prekrásne koláže. Celá trieda fandí tejto mladej úspešnej športovkyni na OH, kam odcestovala a pokúsi sa priniesť medailu, ktorá jej do zbierky ešte chýba.  Zodpovedná: TU 3.B Mgr. I. Viglašová
čítaj viac

Vianočná besiedka 3.b triedy


– rozdávanie darčekov („tajný Ježiško“) – výroba vianočného svietnika – tanček
čítaj viac

Zber starých mobilov


V mesiaci október sa na našej škole uskutočnil zber starých mobilov v rámci projektu „Recyklohry“.  Spolu sme vyzberali 162 mobilov. Najúspešnejšími triedami v zbere boli: Trieda Počet mobilov 2.B 45 4.A 41 4.C 29 Najúspešnejšími žiakmi v zbere boli: Žiak Trieda Počet mobilov Beláňová 
čítaj viac

Recyklácia mobilov


Žiaci 9. A a 8. A si pripravili pre svojich mladších spolužiakov rovesnícke vyučovanie na tému „Recyklácia mobilov“ v rámci projektu Recyklohry. V 4. A triede boli deviataci Samo, Hugo a Jakub, v 4. B triede deviatačky Claudia a Silvia 
čítaj viac

Vyhodnotenie súťaží organizovaných talentídou


Maxík 2.-4. ročník Klokan 1.-5. ročník  Expert geniality show 5.-6. ročník
čítaj viac

„Bude z toho haluz“


Počas tohto šk. roka žiaci našej školy zbierali PET fľaše a plechovky v rámci projektu „Bude z toho haluz“. Najlepších „zberačov“ sme odmenili za ich prínos k ochrane životného prostredia. Chceme sa poďakovať všetkým žiakom a rodičom, že aj napriek 
čítaj viac