Gallery


Gallery

Our preschool program has four dedicated classes

  • All
  • Aktivity

Gallery

Our preschool program has four dedicated classes

  • All
  • Aktivity
Škola v prírode
Divadlo VIA Historica
Americký futbal 3.B
Triedne kolo Hviezdoslavov Kubín - 3.B trieda
Lúčny svet - 3.B trieda
Dramatizované čítanie (Osmijanko) - 3.B a 4.B trieda
Vesmírno - I. stupeň
Deň Zeme v 3.B triede
Deň vody
Chemická olympiáda