Gallery


Gallery

Our preschool program has four dedicated classes

  • All
  • Aktivity

Gallery

Our preschool program has four dedicated classes

  • All
  • Aktivity
Mesto pre deti - Primaciálny palác
DPB 7.A
Múzeum mesta Bratislava 4.C
Krúžok - Čitateľský klub
Recyklohry
VeDetský deň 9. 11.  2022 - 4.a + 4.b
Prednáška
Škola v prírode
Divadlo VIA Historica
Americký futbal 3.B