Category Archives: Aktivity


Škola v prírode


Zodpovedné: Mgr. A. Boledovičová, Mgr. D. Šedivá, Mgr. J. Ďurišová, PaedDr. D. Balážková

čítaj viac

Americký futbal 3.B


Zodpovedná: Mgr. I. Viglašová

čítaj viac

Lúčny svet – 3.B trieda


Pod vedením DAPHNE – inštitút aplikovanej ekológie Zodpovedná: Mgr. I. Viglašová

čítaj viac

Dramatizované čítanie (Osmijanko) – 3.B a 4.B trieda


Zodpovedné: Mgr. I. Viglašová a Mgr. A. Boledovičová

čítaj viac

Deň Zeme v 3.B triede


Zodpovedná: Mgr. I. Viglašová

čítaj viac

Deň vody


Na našej škole sme si 22. 3. 2022 pripomenuli Svetový deň vody, ktorý sa začal datovať od roku 1993. Tento rok bol venovaný podzemným vodám. Žiačky deviateho ročníka Claudia a Katka navštívili žiakov 4.A, 4.B, 5.B, 6.A a 8.A s prednáškou o vode, jej 

čítaj viac

Chemická olympiáda


V piatok 25. 3. 2022  sa na ZŠ Podzáhradná uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády. Reprezentovali nás žiačky 9.A Silvia Ly Nguyen a Lilly Žažová. Obidve sa stali úspešnými riešiteľkami. Silvia sa umiestnila na vynikajúcom 2. mieste a Lilly na 6. mieste. Obidvom gratulujeme 

čítaj viac