Category Archives: Aktivity


Vyhodnotenie súťaží organizovaných talentídou


Maxík 2.-4. ročník Klokan 1.-5. ročník  Expert geniality show 5.-6. ročník

čítaj viac

“Bude z toho haluz”


Počas tohto šk. roka žiaci našej školy zbierali PET fľaše a plechovky v rámci projektu “Bude z toho haluz”. Najlepších “zberačov” sme odmenili za ich prínos k ochrane životného prostredia. Chceme sa poďakovať všetkým žiakom a rodičom, že aj napriek 

čítaj viac

Rozprávkový deň


Vážení rodičia a milí žiaci! Našu Rozprávkovú krajinu napadol hrôzostrašný Votrelec, pretože deti prestali čítať rozprávky. Aby sme Rozprávkovú krajinu zachránili, potrebujeme pomoc našich žiakov, ktorí dňa 25.6.2021 (piatok) plnili rôzne úlohy, ktoré pre nich pripravili triedni učitelia. Žiaci sa 

čítaj viac

Pávy


Každá vec, každý projekt odzrkadľuje toho, kto ho vytvoril. Takýmto projektom môže byť stavba, ktorá v sebe odráža individualitu architekta, ktorý ju navrhol, kniha, ktorú napísal spisovateľ, alebo maľba, ktorú namaľoval maliar. V 3. A  triede sme maľovali páva. Krásny 

čítaj viac

Vyhodnotenie Čitateľského orieška 7


Herec a  humorista Juraj Kemka sa stal ambasádorom 7. ročníka súťaže Čitateľský oriešok. Prinášame Vám záznam z vyhlasovania víťazov súťaže.Je nám veľkou cťou, že odborná výtvarná porota a vydavateľstvo Raabe spomedzi 28 000 zaslaných prác do víťaznej trojice v kategórii 

čítaj viac

Tabletové vyučovanie


Žiaci 3. A si na hodine vlastivedy vyskúšali prácu v skupinách za pomoci inovatívnej metódy mozaika. Na tento účel im poslúžili tablety našej školy, ako aj tablety, ktoré ochotní rodičia zapožičali na tabletové vyučovanie. Pri práci využívali aplikáciu OneNote, ktorú 

čítaj viac

Zážitkové učenie v 1. A


Plody a ich ochutnávka

čítaj viac

Včely v II. B


Dňa 31. 5. 2021 zavítal do našej triedy 2. B na hodinu prvouky včelár Milan, ktorý zaujímavým spôsobom porozprával o živote včiel. Žiaci mali možnosť pozorovať včely aj cez sklo. Tiež sa veľa dozvedeli o práci včelára. Samozrejme sa aktívne 

čítaj viac

2. stupeň HK – školské kolo


Do okresného kola postúpili: Martin Divéky zo 6. A – ukážka: Plán vedro – Martina Palkovičová Ly Silvia Nguyen z 8. B – ukážka: Cudzí chlapec (grónska rozprávka) q

čítaj viac

Výtvarná výchova v II. B


Hodina výtvarnej výchovy bola v 2. B tvorivejšia ako inokedy. Žiaci mali možnosť pracovať v skupinách so stavebnicami, ktoré sú v škole dostupné (LEGO dacta; kocky). Vytvorili zaujímavé stavby. Možno, keď vyrastú, budú z nich architekti alebo stavební inžinieri. Kreativitou 

čítaj viac