Aktivity


Kresba roka 2015

Tohto školského roku sa naši žiaci prvého a druhého stupňa zapojili do výtvarnej súťaže Kresba roka 2015. V máji prebehlo vyhodnotenie kresieb a odovzdávanie cien, za našu školu získala 3. miesto Barborka Ferková zo VII.A a 1. miesto Ninka Masárová 
Čítaj viac

1 .ročník “ O pohár Trnávky“ 2015

V máji 2015 sa na našej škole uskutočnili dve nádherné športové akcie. Zúčastnili sa ich žiaci nielen našej školy, ale aj žiaci 8 ružinovských škôl: 19.5. 2015 1 .ročník “ O pohár Trnávky“ sa súťažilo v atletických disciplínach /I.stupeň: žiaci 
Čítaj viac

49.ročník biologickej olympiády v kategórii D

Dňa 14.5.2015 prebiehal na ZŠ Mierová 49.ročník biologickej olympiády v kategórii D (6.a7.ročník). Našu školu v teoreticko-praktickej časti úspešne reprezentovala Lea Komanderová zo VII.A, ktorá obsadila 3.miesto a Marek Šimun zo VII.B, ktorý obsadil 5.miesto a zároveň sa stal úspešným riešiteľom. Obidvom za vzornú 
Čítaj viac

Malý princ A. de Saint-Exupéry

Všetci dospelí boli najprv deťmi. Ale máloktorý z nich sa na to pamätá. Dňa 6.mája sa žiaci V.B a VI.A triedy zúčastnili divadelného predstavenia Malý princ. Toto dielo, pôvodne venované deťom, sa stalo jedným z najznámejších diel francúzskej literatúry vo svete. Je o hľadaní 
Čítaj viac

Ružinovský idol 2015

V máji sa dvaja žiaci našej školy zúčastnili 6. ročníka talentovej súťaže „Ružinovský idol“ v DK Ružinov, ktorú organizuje ZŠ Drieňová. Obaja boli veľmi úspešní: Ingrid Valková zo IV.B získala 1. miesto / v kategórii I.stupeň ZŠ / a Matúš Pisko 
Čítaj viac

51.ročník krajského kola chemickej olympiády

Dňa 23.4.2015 sa v priestoroch  Prírodovedeckej fakulty UK konal 51.ročník krajského  kola chemickej olympiády. Našu školu a zároveň aj obvod BA II reprezentovala žiačka IX.A  Adriana  Kollerová. Aďka nesklamala a stala sa úspešnou riešiteľkou . Srdečne blahoželáme!!! Zodpovedná za akciu: 
Čítaj viac

Návšteva výstavy Ľ. Štúra

15.4.2015 sa žiaci V.A a V.B triedy zúčastnili na Bratislavskom hrade výstavy Ľ. Štúra, ktorá je venovaná 200. výročiu jeho narodenia. Prezreli si expozíciu, ktorá na 19 tematických paneloch predstavuje jeho život a dielo. Súčasťou výstavy sú archívne zábery jeho rodného domu, 
Čítaj viac

„ Hókus – pókus“ v priestoroch SOŠCH

V marci a apríli 2015  žiaci  VI.A a VI.B  triedy navštívili laboratórium firmy BASF  „ Hókus – pókus“ v priestoroch SOŠCH vo Vlčom hrdle.  Oboznámili sa s pojmami chromatografia, indikátory a hustota  vody. Každý pojem im vysvetlili asistenti  a žiaci si podľa  pripravených  návodov  urobili  jednoduché pokusy, 
Čítaj viac

Európa pomáha – pomáha Európa?

Toto bolo motto 62.ročníka medzinárodného projektu Európa v škole. Naša škola sa zapojila do výtvarnej časti súťaže. A úspešne. V 2.kategórii s názvom Vzdelanie je tu pre všetkých nás v obvodnom kole reprezentovala Ema Sásiková z 5.a, získala 2.miesto. Úprimne 
Čítaj viac

51.ročník chemickej olympiády

Dňa 26.3.2015 sa na ZŠ Podzáhradná konal 51.ročník chemickej olympiády – obvodné kolo. Zúčastnili sa ho žiaci základných škôl a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií. Našu školu úspešne reprezentovali žiaci: Adriana Kollerová (IX.A) – 4.miesto, Denis Ali (IX.B) – 14.miesto a úspešný riešiteľ, Jana 
Čítaj viac